A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > REKRUTACJAREKRUTACJA 2023/2024


Lista osób przyjętych na I rok studiów stacjonarnych I stopnia - Filozofia


***

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 rozpocznie się 1 czerwca. Instytut Filozofii oferuje następujące kierunki:


Pobierz ulotkę o naszym kierunku!

Kolejki_do_autobusow_Warszawa_lata_60

Witaj! Skoro tu jesteś i to czytasz, to bardzo dobrze trafiłeś ;)

Nasza geneza. Jesteśmy Instytutem Filozofii, którego polska XX-wieczna geneza sięga pierwszych lat powojennych, kiedy to depatriowani z Kresów południowo-wschodnich Rzeczypospolitej naukowcy z Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie, w tym – filozofowie ze znanej w całym świecie lwowskiej szkoły filozofii (analitycznej), dotarli nad Odrę, współtworzyli uniwersytet we Wrocławiu, a na nim Wydział Humanistyczny z dwiema katedrami filozofii.

Profil i specyfika studiów. Prowadzimy zajęcia ze wszystkich subdyscyplin filozofii: od antropologii, historii filozofii, teorii poznania, ontologii, estetyki, etyki, filozofii polityki, etc., po metodologię nauk i logikę. Nasi studenci, obok najnowszych nurtów filozofii, poznają jej szerokie spektrum historyczne. Część studiujących filozofię z powodzeniem podejmuje na naszej uczelni studia równoległe na innych kierunkach, m.in. w ramach międzyobszarowych studiów indywidualnych. Znaczna część zajęć wchodzących do programu studiów, zarówno stacjonarnych, jak zaocznych, wybierana jest przez studentów z oferty przygotowanej przez nauczycieli akademickich.

Co w czasie studiów? Nasi studenci mają bardzo szerokie możliwości korzystania z wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus+, odbywając studia na jednej z 30 partnerskich uczelni z 13 krajów (Niemcy, Włochy, Holandia, Francja, Hiszpania, Czechy, Słowacja, Litwa, Finlandia, Grecja, Chorwacja, Rumunia, Turcja, Macedonia Północna). Wyróżniający się w nauce studenci mają możliwość publikacji swoich prac, uczestniczą także w życiu kół naukowych.

Co po studiach? Dla chcących kontynuować prowadzenie badań mamy ofertę uzyskania stopnia naukowego doktora w ramach Kolegium Szkoły Doktorskiej. Uniwersalny profil naszych studiów sprawia też, że – wbrew temu, co mogłoby się wydawać – wśród naszych absolwentów wskaźnik bezrobocia jest jednym z najniższych spośród wszystkich kierunków studiów uniwersyteckich. Nasi absolwenci realizują się zawodowo w różnych sferach rynku pracy: poczynając od szkół średnich i wyższych, poprzez media, banki, korporacje, wydawnictwa, firmy informatyczne, usługi, handel etc., aż po administrację samorządową i państwową. Do grona naszych absolwentów należą m.in. dwaj byli prezydenci Wrocławia – jeden z nich został później ministrem kultury.

Zapraszamy!


       


page1-horz
OPIS KIERUNKU

Ten kierunek nauczy Cię stawiania pytań i formułowania odpowiedzi, logicznego i ścisłego myślenia, określania własnego stanowiska, racjonalnej argumentacji, krytycznej analizy rzeczywistości. Podczas studiów poznasz zagadnienia historii filozofii, logiki i etyki. Nabędziesz umiejętności praktycznego rozumienia i interpretacji tekstów – nie tylko filozoficznych. Poznasz specyfikę filozofii i jej miejsce w kulturze oraz jej odrębność od nauki, religii, sztuki i potocznego myślenia. Pomimo tego, że studia filozoficzne nie przygotowują do pracy w konkretnym zawodzie, to zestaw cech i kompetencji, jakie będziesz posiadać po studiach, umożliwi Ci swobodne poruszanie się na rynku pracy. Umiejętność krytycznego myślenia, analizowania faktów, rozwiązywania problemów i wyciągania właściwych wniosków pozwolą Ci podjąć pracę praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki. Absolwenci bardzo często znajdują pracę w mediach, instytucjach kultury czy jako specjaliści ds. wizerunku i public relations.

Studia filozoficzne prowadzone są w trybie stacjonarnym: I stopnia (3 letnie studia licencjackie) oraz II stopnia (2 letnie magisterskie). W trybie stacjonarnym prowadzona jest także magisterska specjalność "studia nad religiami i dialogiem międzykulturowym", otwarta dla kandydatów z dyplomem licencjackim dowolnego kierunku studiów. Studia filozoficzne (I i II stopnia) prowadzone są również w trybie niestacjonarnym (zaocznym).

Duża część zajęć jest wybierana przez studentów wedle ich indywidualnych zainteresowań; istnieje również możliwość studiowania dwóch kierunków równolegle lub odbywania studiów według indywidualnego programu, a także uzupełnianie edukacji w ramach programu zagranicznej wymiany studentów Erasmus+ i MOST.

Instytut Filozofii znajduje się w na terenie nowoczesnego kampusu uniwersyteckiego. Studenci mogą wzbogacać wiedzę filozoficzną działając w Kołach Naukowych, w organizowaniu konferencji i sympozjów, brać aktywny udział w wykładach Wrocławskiej Wszechnicy Filozoficznej, realizować pod opieką pracowników naukowych własne projekty badawcze, prowadzić wykłady i warsztaty w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, a także uczestniczyć w organizowanych przez Instytut konferencjach i sympozjach, takich jak, przygotowywana wspólnie z Politechniką Wrocławską cykliczna konferencja międzynarodowa „Granice nauki”.

Celem kształcenia na kierunku jest wykształcenie absolwentów posiadających ogólną wiedzę filozoficzną i metafilozoficzną, w zakresie głównych dyscyplin filozoficznych (ontologii, epistemologii, antropologii, etyki, logiki, estetyki, filozofii polityki) oraz dyscyplin, których przedmiotem jest filozofia (np. historia filozofii, metodologia nauk), a także umiejętność zdobywania, gromadzenia i samodzielnego analizowania tej wiedzy oraz formułowania własnego stanowiska w zakresie podstawowych problemów filozoficznych, popartego poprawnie skonstruowanymi argumentami.

Filozofia stara się dostarczyć obiektywnej i zarazem najogólniejszej wiedzy o świecie, wyposażając w narzędzia potrzebne do analizy rzeczywistości we wszelkich jej przejawach. Pod tym względem jest wyjątkowym typem wiedzy, wykraczając zarówno poza standardowe nauki przyrodnicze, humanistyczne i społeczne, jak i poza religię i sztukę. Jako krytyczna refleksja nad rzeczywistością, a także nad naszą wiedzą o niej, filozofia uczy analitycznego i kreatywnego myślenia, dostarczając umiejętności niezbędnych w każdym zawodzie. Dlatego też studia filozoficzne są wyjątkowe, ale też wymagające, z uwagi bowiem na wszechstronność badań filozoficznych, mają charakter interdyscyplinarny.

Filozofię mogą studiować zarówno osoby o zainteresowaniach humanistycznych, jak i przyrodoznawczo-matematycznych. Filozofia to kierunek przeznaczony dla osób ambitnych i nie bojących się wyzwań intelektualnych, dla tych, którzy poszukują odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące nas samych i otaczającego nas świata.

2132Kolejka20do20sklepu20nabialowego20przy20ul20120Maja20w20Gostyniu20grudzien20197720r


___________________________