A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > STUDIA > Studenckie Koła Naukowe


page1-horz

______________


Koło Naukowe Filozofii Stosowanej zaprasza do współpracy!


Z przyjemnością informujemy o utworzeniu nowego koła naukowego, otwartego dla studentów filozofii i wszystkich zainteresowanych. Zachęcamy do współpracy osoby, które chciałyby uczestniczyć w projekcie, debacie lub panelu dyskusyjnym na dowolny temat związany z filozofią. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://www.facebook.com/UWrKNFS, gdzie można się z nami skontaktować i dowiedzieć się więcej o działalności KNFS.


KNFS


______________


spotkanie-monografia-plakat


26 marca 2021 roku Koło Naukowe Studentów Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego "Uczta" zorganizowało dyskusję wokół „Drogi ku Nieświadomości. Mit i medytacja w psychologii głębi” autorstwa doktorantów w dyscyplinie Filozofia, mgr Patrycji Neumann i mgr. Ariana Kowalskiego. Spotkanie odbyło się online, za pośrednictwem platfromy Zoom. Dyskusję prowadził Arkadiusz Kubiak, prezes Koła Naukowego „Uczta”. Podczas pierwszej części wydarzenia Autorzy przedstawili krótkie referaty. W drugiej części odbyła się dyskusja z udziałem słuchaczy.

______________


Uczta-191219


W dniu 19 grudnia 2019 roku w Instytucie Historii UWr odbyło się drugie spotkanie koła filozofii Uczta.
Referentem podczas spotkania był student Jacek Żytyński, który uczynił przedmiotem własnej analizy problem racjonalności świata oraz to, jak odpowiedź na pytanie o racjonalność świata wpłynąć może na tych, których świat opisuje, czyli ludzi (już nie istoty rozumne). Pretekstem do tych rozważań była seria książek Douglasa Adamsa pt. „Autostopem przez galaktykę”, w której super inteligentny komputer Deep Thought na pytanie o sens wszystkiego odpowiedział „42”. Uczestnicy rozpatrywali, czy istnieje sposób myślenia, dla którego taka odpowiedź byłaby sensowna, a jeżeli tak, to jaki. Referent odwołując się do wiedzy uzyskanej w ramach geologii, rozważał, czy człowiek musi w przyszłości dokonań kolonizacji przestrzeni kosmicznej, a także, czy zasadniczym zadaniem człowieka na ziemi jest poznawania. Rozważono także problem sposobów życia – skupionego na teoretycznych rozważaniach oraz życia naturalnego nastawienia.

______________


Uczta-281119


W dniu 28 listopada 2019 roku w Sali Instytutu Historycznego UWr odbyło się pierwsze spotkanie koła naukowego filozofii „Uczta”.

Spotkanie rozpoczął Arkadiusz Kubiak, student studiów magisterskich, który przywitał wszystkich zgromadzonych i wyraził radość z pierwszego spotkania nowo założonego koła. Następnie, wszystkie obecne na spotkaniu osoby przedstawiły się.

Referat na temat dialogu „Uczta” Platona przedstawiła studentka Adela Limisiewicz. Kolejno zrekonstruowała kolejne mowy uczestników Platońskiej uczty, skupiając się na mowie Sokratesa.

Podczas dyskusji uczestnicy dodawali własne uwagi i zadawali pytania do wypowiedzi Referentki. Z inicjatywy niektórych uczestników rozważano także problemy bardziej ogólne, jak absolutność dobra i prawdy.

W ostatniej oficjalnej części spotkania wyłoniono skład zarządu nowego koła w postaci:
Prezes – Arkadiusz Kubiak
Wiceprezes ds. promocji – Kamil Ćwik
Wiceprezes ds. organizacyjnych – Szymon Lempart
Skarbnik – Marta Ciechowicz
Sekretarz – Wojciech Kilan

______________


Koło Filozoficzne "Askesis" zaprasza na wykład dr hab. Michała Głowali pt.: "Zmagania mocy. Scholastyczna i współczesna metafizyka możności".

Przedmiotem wykładu będą kwestie poruszone przez dr hab. Michała Głowalę w jego pracy habilitacyjnej "Możności i ich akty. Studium z tomizmu analitycznego". Prelegent w swoim wystąpieniu odpowie na trzy główne pytania: Jakie racje przemawiają za doniosłością metafizyki możności dla różnych dziedzin filozofii? Jakie są reprezentatywne problemy metafizyki możności? Gdzie w scholastycznej metafizyce możności znajduje się klucz do rozstrzygnięcia tych problemów?

Wykład odbędzie się w poniedziałek 21 stycznia 2019r. w Domu Edyty Stein przy ul. Nowowiejskiej 38, o godzinie 18:00. 

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Koła Filozoficznego "Askesis"  

_____________


Koło Filozoficzne "Askesis" zaprasza na pierwsze spotkanie z cyklu promującego prace naukowe pracowników Instytutu Filozofii. Tematyką tego spotkania będą kwestie poruszone przez dr hab. Pawła Korobczaka w książce  "Skryty wymiar etyczności w myśli Martina Heideggera". Osnowa wykładu obejmować będzie zagadnienie relacji Heideggera do kwestii etyki, w tym: główne punkty i istotę jego krytyki etyki; możliwe kierunki takiej interpretacji myśli Heideggera, które doszukują się etyki w jego myśleniu; kwestię ontologizacji etyki.

Wykład odbędzie się w środę 9 I 2019r.  o godz. 18.00 w Domu Edyty Stein, przy ulicy Nowowiejskiej 38.

Do zobaczenia! 

______________


Koło Filozoficzne "Askesis" zaprasza na wykład prof. UWr Krzysztofa Szlachcica pt.: Filozofia w fizyce. Dlaczego idea fizyki bez filozofii jest niedorzeczna?

Głównym celem wykładu jest przedstawienie elementów współczesnej argumentacji na rzecz tezy o niemożliwości wyrugowania filozofii z obszaru fizyki.  Z uwagi na wielką rozmaitość zaistniałych w historii Zachodu ujęć relacji fizyki i filozofii zaprezentowane zostaną we wstępnych uwagach charakterystyczne typy wcześniejszych odpowiedzi na tytułowy problem.  Przywołane zostaną przy tej okazji opinie filozofów, jak i filozofujących fizyków. Elementem wykładu będzie w szczególności pesymistyczna prognoza o pogłębiających się trudnościach w komunikacji między reprezentantami środowisk akademickiej filozofii oraz środowiskami fizyków.

Wykład odbędzie się 12 XII 2018r. o godzinie 18:00 w Domu Edyty Stein przy ul. Nowowiejskiej 38.

Zarząd Koła Filozoficznego Askesis  

___________


Racjonalność i przyczyny działań - Spotkanie Koła "Askesis"

Poniedziałek, 19 listopada 2018, godz. 18:00

Kawiarnia Literatka

Rynek 56/57,


Zapraszamy wszystkich miłośników filozofii na kolejne spotkanie koła filozoficznego "Askesis"!
Tematem spotkania będą racje oraz przyczyny działań, a także kwestia ich racjonalności. Czy ludzkie działania mają przyczyny, czy racje? Co może być jednym i drugim? Czym różnią się działania i rozumowania ludzkie od zwierzęcych i komputerowych? Na te i inne pytania postaramy się udzielić odpowiedzi.
W temat wprowadzi nas student I roku studiów magisterskich filozofii na UWr, lic. Wojciech Kilan.
Spotykamy się o 18:00 w Literatce na rynku 56/57. Do zobaczenia!

____________


Koło Naukowe Askesis zaparasza na wykład "Czy filozofowi potrzebny jest psycholog? "

Wykład będzie miał miejsce w DOMU EDYTY STEIN przy ul. Nowowiejskiej 38, 50-315 Wrocław w poniedziałek 29.10 2018 godz. 18.00

Czy filozofia jest ważna dla psychologa? Czy założenia filozoficzne psychologa mogą dać nam wskazówkę, w jaki sposób będzie współpracował z klientem? Czy Filozof potrzebuje Psychologa, a Psycholog Filozofa? Na te oraz inne pytania odpowiedzi postara się udzielić nasza prelegentka, magister psychologii, absolwentka UWr, Pani Magdalena Hałapacz. Po wykładzie przewidziana jest dyskusja.