A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > O naslogo-stopka


Uniwersytet Wrocławski to prestiż i tradycja – filozofia od początku jego istnienia, sięgającego fundacji cesarza Leopolda I z 1702 roku, stanowi filar uczelni. W najpiękniejszej historycznej sali, Auli Leopoldyńskiej, znajdują się liczne portrety filozofów z czasów, gdy swoją akademię prowadzili tu jezuici, m.in. Francisca Suareza (1548-1617), którego wykład metafizyki był wówczas podstawą nauczania. Wrocław tamtej epoki zrodził Christiana Wolffa (1679-1754), słynnego racjonalistę. Z kolei dzięki innemu wrocławianinowi Friedrichowi Schleiermacherowi (1768-1834) zreformowano uczelnię w 1811 roku.

Po II wojnie światowej filozofia na Uniwersytecie Wrocławskim odrodziła się dzięki polskim uczonym, przybyłym głównie z Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, i przeżywała swoje trudne chwile w okresie komunizmu. Dwie powojenne katedry filozofii, funkcjonujące w strukturze Wydziału Humanistycznego, zostały rozwiązane w 1950 roku – kierowali nimi profesorowie Bolesław Gawecki (1889-1984) i Henryk Mehlberg (1904-1979).

W 1990 roku, z inicjatywy profesora Karola Bala, utworzono istniejący do dziś Instytut Filozofii w ramach Wydziału Nauk Społecznych.

Doktoraty honorowe Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymali filozofowie: Hans-Georg Gadamer (1995), Zbigniew Pełczyński (1993) i Leszek Kołakowski (1992). Medalem Uniwersytetu wyróżnieni zostali m.in.: Agnieszka Kijewska (2018), Janina Gajda-Krynicka (2011), Algirdas Gaižutis (2008), Wilhelm Jacobs (2004), Karol Bal (2004), Martin Hans Gerlach (2002), Gunter Scholz (2002), Zbigniew Kuderowicz (1990), Heinz Kimmerle (1990). Na wniosek Instytutu Filozofii Medal 300-lecia UWr przyjęli: Kallistos Ware, Horst Bürkle (2011).

Kierunki prowadzonych badań w dyscyplinie filozofia obejmują wszystkie zasadnicze obszary refleksji filozoficznej w ujęciu historycznym i współczesnym (logika, ontologia, epistemologia, antropologia, estetyka, etyka, filozofia społeczna i polityczna, filozofia analityczna, filozofia umysłu, filozofia kultury, filozofia religii). Pracownicy Instytutu wydają periodyk „Studia Philosophica Wratislaviensia” notowany w ERIH+.

Instytut prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunku filozofia, w tym - o charakterze specjalnościowym, uwzględniającym realizację tzw. trzeciej misji uczelni. Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową w nowoczesnych warunkach naukowo-dydaktycznych, spełniających wyzwania współczesnej edukacji akademickiej. W obszarze kształcenia Instytut współpracuje z ponad dwudziestoma uczelniami zagranicznymi.

Biblioteka Wydziałowa posiada bogaty księgozbiór filozoficzny. 


______________________


STRUKTURA INSTYTUTU FILOZOFII


Zakład Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

-    dr hab. Jacek Zieliński - kierownik Zakładu

-    dr hab. Artur Pacewicz   

-    dr hab. Michał Głowala  

-    dr Paweł Wróblewski

Zakład Filozofii Nowożytnej

-    prof. dr hab. Radosław Kuliniak - kierownik Zakładu

-    dr hab. Bogusław Paź, prof. UWr 

-    dr hab. Dorota Leszczyna, prof. UWr

Zakład Filozofii Współczesnej

-    dr hab. Leszek Kleszcz, prof. UWr - kierownik Zakładu 

-    dr Sławomir Barć

-    dr Karol Morawski

Zakład Filozofii Niemieckiej

-    dr hab. Leon Miodoński, prof. UWr - kierownik Zakładu 

-   dr hab. Beata Trochimska-Kubacka

-   dr Magdalena Hoły-Łuczaj

Zakład Ontologii i Filozofii Przyrody

-    prof. dr hab. Marek Łagosz - kierownik Zakładu

-    dr hab. Maciej Dombrowski

-    dr Zbigniew Pietrzak

Zakład Estetyki

-    dr hab. Roman Konik, prof. UWr - kierownik Zakładu

-    dr Agnieszka Bandura

-    dr Piotr Martin

Zakład Etyki

-    dr hab. Mirosław Żarowski, prof. UWr - kierownik Zakładu

-    dr hab. Paweł Korobczak

-    dr Eli Orner Kramer, prof. UWr

-    dr Andrzej Lorczyk

Zakład Filozofii Społecznej i Politycznej

-    prof. dr hab. Adam Chmielewski – kierownik Zakładu 

-    dr hab. Mariusz Turowski  

-    dr Dominika Jacyk-Manikowska

-    dr Urszula Lisowska

-    dr Andrzej Orzechowski

Zakład Filozofii Człowieka i Kultury       

-    prof. dr hab. Maciej Manikowski 

-    dr hab. Ilona Błocian, prof. UWr - p.o. kierownik Zakładu

-    dr Alina Jagiełłowicz

Zakład Epistemologii i Filozofii Umysłu

-    prof. dr hab. Damian Leszczyński  - kierownik Zakładu

-   dr Elżbieta Walerich


Pracownia Badań nad Dziejami Filozofii na Śląsku 

- dr hab. Leon Miodoński, prof. UWr - kierownik Pracowni

- dr Joanna Giel

Pracownia Badań Prognostycznych nad Przemianami Religijnymi

- dr Paweł Wróblewski - kierownik Pracowni 

Pracownia Dydaktyki Filozofii

- wakat

______________________


W strukturze Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego działają:

- Centrum Badań Interdyscyplinarnych i Filozofii Kultury "Człowiek między Naturą a Kulturą" - kierownik: dr hab. Ilona Błocian, prof UWr;

- Centrum Badawcze Ingarden - kierownik: prof. dr hab. Radosław Kuliniak.