A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Pracownicy > Profile pracowników > dr hab. Paweł Korobczak

avatar

dr hab. Paweł Korobczak

Zakład Etyki

 

Adres e-mail: pawel.korobczak@uwr.edu.pl

Telefon: +48 71 375-50-42

Gabinet: 320, 105

Konsultacje:

 • Konsultacje w semestrze letnim we wtorki, w godzinach 14:00-16:00, w pokoju 320. Zaleca się uprzedzanie o wizycie za pośrednictwem maila. Możliwe jest również umówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej indywidualnego terminu konsultacji.
 • Office hours on Tuesdays, 2:00p.m.-4:00p.m., room no 320. It is recomended to agree the meeting via e-mail. It is possible to agree via e-mail an individual meeting in another time.

Funkcje:

 • Zastępca Dyrektora Instytutu Filozofii ds. dydaktycznych i studenckich / Deputy Director for Didactics and Student Affairs
 • przewodniczący Kierunkowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia / Chairperson of the Education Quality Assessment Team in the Institute

Zainteresowania naukowe:

 • Związki etyki i ontologii, fenomenologia ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia świata przeżywanego, materialna etyka wartości, filozofia różnicy. Szczególnie myśl M. Heideggera, M. Schelera, E. Husserla, E. Levinasa, J. Derridy.
 • Research areas: connections between ethics and ontology, phenomenology with a special focus on the life world, material ethics of values, philosophy of difference. In particular, the thought of M. Heidegger, M. Scheler, E. Husserl, E. Levinas, J. Derrida.

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  zmień tło lub usuń tło

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: