A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Pracownicy > Profile pracowników > dr Paweł P. Wróblewski

avatar

dr Paweł P. Wróblewski

Zakład Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej / Pracownia Badań Prognostycznych nad Przemianami Religijnymi

 

Adres e-mail: pawel.wroblewski@uwr.edu.pl

Telefon: 71 375 50 51

Gabinet: 317

social media orcid.org

Konsultacje:

 • Wtorek, godz. 12:00-14:00 (mile widziana mailowa zapowiedź wizyty).

Funkcje:

 • Z-ca Dyrektora Instytutu Filozofii ds. ogólnych
 • Kierownik Pracowni Badań Prognostycznych nad Przemianami Religijnymi
 • Od 2019 r., jako ekspert, uczestniczy w projekcie NUP2X35 Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w zakresie analizy środowiska bezpieczeństwa z perspektywy relacji międzywyznaniowych; od 2022 r. z ramienia UWr pełni na mocy zawartego porozumienia nadzór nad współpracą z CDiS SZ.
 • Członek Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa WNS UWr
 • Członek Rady Wydziału Nauk Społecznych
 • Członek Komisji Bizantynologicznej Polskiego Towarzystwa Historycznego
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii - Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego (kadencja 2022-25)

Zainteresowania naukowe:

 • filozofia bezpieczeństwa, współczesny dialog międzykulturowy i międzyreligijny,
 • filozofia stosowana,
 • historia filozofii, głównie greckiego antyku i średniowiecza oraz ich recepcji w świecie łacińskim
 • filozofia religii, zwłaszcza filozoficzne fundamenty różnic między chrześcijańskim Wschodem i Zachodem
 • nauki pomocnicze historii: edytorstwo historyczne, paleografia grecka i łacińska
 • psychologia relacji (negocjacje i mediacje)
 • dydaktyka filozofii i etyki
 • humanistyka cyfrowa

Kontakt z mediami:

 • aspekty religijne wojny Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie
 • dialog międzyreligijny
 • konflikt na tle wyznaniowym
 • transformacje tożsamości religijnej
 • polityka wyznaniowa
 • filozofia bezpieczeństwa
 • filozofia religii
 • filozofia stosowana
 • filozofia i etyka w szkole
 • współczesna recepcja kultury antycznej i średniowiecznej


IMG-20181022-WA0008


Dr Paweł Wróblewski (ur. 1978) - historyk idei i filozof religii, nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Wrocławskim, gdzie kieruje Pracownią Badań Prognostycznych nad Przemianami Religijnymi (od 2019 r.); ekspert w zakresie mediacji międzyreligijnych i analizy środowiska bezpieczeństwa w kontekście religijnym (sytuacje kryzysowe i konflikty na tym tle), ma doświadczenie biegłego sądowego w sprawach karnych na tle wyznaniowym.

Od 2019 r., jako ekspert, uczestniczy w projekcie NUP2X35 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w zakresie analizy środowiska bezpieczeństwa z perspektywy relacji międzywyznaniowych; 2011-2017 ekspert "ad hoc" Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji i Prześladowań Chrześcijan na Świecie (VI kadencja), później Parlamentarnego Zespołu Obrony Chrześcijan w Świecie (VII kadencja); współpracował także z sejmową Komisją Mniejszości Narodowych i Etnicznych (2013) i Departamentem Polityki Europejskiej MSZ (2010).

Wicedyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego ds. ogólnych na kadencję 2020-2024 (w roku akademickim 2019-20 pełnił obowiązki dyrektora, 2016-19 funkcję zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych); członek Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2009 r., po uzyskaniu doktoratu, pracuje jako adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, koncentrując się w obszarze naukowym i dydaktycznym na problemach filozofii religii, historii filozofii, dialogu międzykulturowego i psychologii relacji (aktywny dydaktycznie także na kierunkach: dyplomacja europejska, stosunku międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe). Wielokrotnie nagradzany przez Rektora UWr za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne (2010, 2011, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021). Wygłosił 36 referatów na konferencjach naukowych, z czego 12 miało charakter międzynarodowy.

Kontakty naukowe i dydaktyczne z ośrodkami akademickimi z Włoch, Wielkiej Brytanii, Grecji, Niemiec, Rumunii, Austrii, USA i Rosji.

Członek Komisji ds. Biblioteki Elektronicznej i Humanistyki Cyfrowej (jako reprezentant dyscypliny filozofia) przy Międzynarodowym Kongresie Slawistów (kadencja 2018-2023). Jest również członkiem zwyczajnym Międzynarodowego Prawosławnego Towarzystawa Teologicznego (IOTA), Komisji Bizantynologicznej Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii - Dolnośląskiego Oddziału PTH (przewodniczący Komisji Rewizyjnej na kadencję 2022-2025).

Był nauczycielem etyki i filozofii we wrocławskich szkołach, współdziałał w wielu inicjatywach popularyzujących edukację filozoficzną w przestrzeni pozauniwersyteckiej, m.in. Wrocławska Wszechnica Filozoficzna (2017, 2009, 2007), projekt „Akademia Intelektu” prowadzony przez Centralny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego Archidiecezji Wrocławskiej „Maciejówka” (2022, 2018); program Wrocławskiego Teatru Współczesnego „Jak poprzez teatr poznawać świat” (2016); projekt edukacyjny „Jestem z Wrocławia, więc  myślę” finansowany przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia (2017); warsztaty kształtowania empatii poznawczej i emocjonalnej dla uczniów Gimnazjum Publicznego nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Grodkowie, Publicznego Zespołu Szkół w Jędrzejowie oraz Publicznego Gimnazjum w Olszance (2017).


IMG_6684

Z metropolitą Kallistosem Ware'm (University of Oxford), 2011.


10355514_664342276975204_5098305956275407524_o

Podczas spotkania polskiej delegacji parlamentarnej z ministrem spraw zagranicznych Cypru, 2014.


59757067_2185635894845827_3511129317734088704_n

Podczas szkolenia w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, 2019.


15419545_1187739241302169_2743942689988278025_o

Warsztaty filozoficzne dla wrocławskich gimnazjalistów, 2016.Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  zmień tło lub usuń tło

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: