A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Specjalność Religie i Dialog Międzykulturowy > Dlaczego ta specjalność?_designed_with_EDITorg-4


Specjalność „studia nad religiami i dialogiem międzykulturowym” w ramach stacjonarnych studiów magisterskich (II stopnia) na kierunku filozofia adresowana jest dla tych, którzy z perspektywy tej dyscypliny naukowej pragną podjąć zaawansowany namysł nad fenomenami kultury i problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem roli religii we współczesnym świecie. 

Program specjalności dostarcza wiele instrumentów pozwalających na świadome i zaangażowane uczestnictwo w życiu społeczno-politycznym, umożliwia pozyskanie kompetencji mediacyjnych (alternatywne metody rozwiązywania sporu), oferuje odbycie praktyk w środowisku zainteresowanym praktyczną rolą filozofii, zawiera bogatą ofertę zajęć wybieranych przez studiujących.

Unikalny program studiów powstał w 2018 r. jako pierwszy o takim profilu w kraju. Był przede wszystkim wynikiem współpracy środowisk naukowych oraz studentów Uniwersytetu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi.

W raporcie zespołu oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej z marca 2020 r. eksperci docenili charakter programu specjalności:

„Z założenia ma charakter interdyscyplinarny, a w programie studiów jest wiele zajęć o charakterze nie stricte filozoficznym (m.in. socjologia religii, psychologia religii, religia i bezpieczeństwo publiczne, mediacje międzykulturowe, mediacje międzyreligijne, polityka antydyskryminacyjna i równościowa, historia religii). Jednak efekty uczenia się przypisane dla tych zajęć są głęboko powiązane z filozofią (np. „student ma wszechstronną wiedzę i dogłębne rozumienie roli refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury religijnej”, „student ma specjalistyczną wiedzę w zakresie standardów mediacyjnych w zakresie rozwiązywania konfliktów międzyreligijnych z uwzględnieniem roli filozofii w tym zakresie”)”.

Szczegółowy program specjalności zawiera Uchwała nr 98/2022 Senatu UWr z dnia 22 czerwca 2022 r., s. 26-27 (treści programowe na s. 45-59).

Studia w ramach specjalności podejmuje się w wyniku zgłoszenia rekrutacyjnego na kierunek oraz złożenie deklaracji o jej wyborze u sekretarza Komisji Rekrutacyjnej. 

Serdecznie zapraszamy do wyboru specjalności!