A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > STUDIA > Specjalność Filozofia Nauki > Podstawowe informacje

22 czerwca 2022 roku Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zatwierdził program specjalności Filozofia Nauki dla stacjonarnych studiów II stopnia. Rekrutacja na nową specjalność rusza już od roku akademickiego 2022/2023.

Adresaci i zarys programu

Specjalność skierowana jest do absolwentów studiów I stopnia, którzy posiadają licencjat lub tytuł równoważny w dowolnej dziedzinie. Studia na projektowanej specjalności pozwolą studentom na pogłębienie wiedzy w zakresie filozofii, w szczególności w zakresie filozoficznego namysłu nad jednym z kluczowych wymiarów kultury i cywilizacji ludzkiej, jakim jest nauka. W trakcie studiów w ramach specjalności student/ka uzyska wiedzę między innymi o tym, czym jest nauka, jakie są kryteria naukowości oraz jakie czynniki (przedmiotowe, metodologiczne, epistemologiczne, ontologiczne oraz społeczne) decydują o specyfice różnych dyscyplin i typów wiedzy naukowej, a w konsekwencji o ich odrębności. Student/ka pozna, jakie są cele nauki i stosowane metody, dzięki którym może ona je realizować oraz jaki jest epistemologiczny i ontologiczny status treści wiedzy naukowej czyli czym są prawa i teorie naukowe – czy są to tylko teoretyczne konstrukcje, czy też opisują lub interpretują realnie zachodzące zjawiska w świecie przyrody i zjawiska społeczne. Obecnie nauka odgrywa dużą rolę w każdym aspekcie życia człowieka i jego poglądach na otaczający świat. Bada również sferę doznań estetycznych i moralnych oraz analizuje ich źródła i mechanizmy, zgodnie z którymi owe aspekty funkcjonują.

Program specjalności Filozofia Nauki obejmuje m.in. kursy takie jak filozofia techniki, flozofia medycyny, filozofia nauk ekonomicznych, filozofia nauk społecznych, filozofia nauk humanistycznych, filozofia sztuki, religia i nauka, a także ogólną metodologię nauk z elementami logiki czy historię nauki. Ponadto studenci uczą się wybranego języka nowożytnego, a w ramach translatorium mają okazję pogłębić techniczne umiejętności przekładu z języka angielskiego. W ramach kursu projekt badawczy studenci nabywają również praktycznych umiejętności związanych z pracą naukową (pisanie wniosków grantowych, organizacja konferencji, pisanie artykułów naukowych itp.)

Zajęcia do wyboru

Szczególnym rozwiązaniem, wydatnie wpływającym na pogłębienie kompetencji studentów związanych ze specjalnością Filozofia Nauki jest moduł zajęć do wyboru (w semestrach II, III i IV). W ramach modułu studenci mogą realizować zajęcia z każdej dyscypliny naukowej reprezentowanej w Uniwersytecie Wrocławskim, które będą realizowane na uczelni w danym semestrze. Tego rodzaju swoboda wyboru zajęć fakultatywnych pozwala na indywidualne profilowanie i pogłębianie zainteresowań przez studentów, wzmacniając właściwy dla specjalności tego rodzaju wymiar interdyscyplinarny.

Rekrutacja

Student/ka wybiera specjalność po spełnieniu warunków przyjęcia na kierunek filozofia (w praktyce po złożeniu dokumentów na studia II stopnia filozofia proszony/a jest o pisemną deklarację studiowania na kierunku filozofia II stopnia, bądź na specjalności w ramach kierunku). Pozwala to na bardziej kompleksowe kształcenie w zakresie filozofii nauki już od I semestru, gdyż program od początku ukierunkowany jest na zagadnienia związane ze specjalnością. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce REKRUTACJA.

Twórca specjalności i osoba kontaktowa - dr Zbigniew Pietrzak (zbigniew.pietrzak@uwr.edu.pl)

Promocji specjalności poświęcona była dyskusja panelowa "Między nauką, filozofią i sztuką".

Plakat-1