A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Seria Wydawnicza "PhIT" > Informacje ogólne_designed_with_EDITorg


Seria wydawnicza „Philosophia in transitu” („PhIT”) prowadzona jest przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Linia powstała, zgodnie ze Strategią rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2021-2030 (zadanie 2.3.5), w celu wspierania aktywności naukowej i publikacyjnej uczestników Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie filozofia oraz studiujących na tym kierunku (I i II stopień). Adresowana jest jednak także do przedstawicieli innych ośrodków akademickich, w tym – „filozofujących” w pozostałych dyscyplinach naukowych.

W ramach serii „PhIT” wydawane są recenzowane monografie naukowe w formie e-book, udostępniane w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Publikuje się oryginalne prace naukowe w języku polskim lub angielskim.

Zgłoszenia w trybie ciągłym przyjmuje i informacji o wymogach formalnych udziela redaktor serii dr Paweł Wróblewski.