A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Pracownicy > Profile pracowników > dr hab. Mariusz Turowski

avatar

dr hab. Mariusz Turowski

Zakład Filozofii Społecznej i Politycznej

 

Adres e-mail: mariusz.turowski@uwr.edu.pl

Telefon: 71 375 50 45

Gabinet: 308

social media http:www.turowski.uni.wroc.pl
social media uni-wroc.academia.edu
social media scholar.google.com

Konsultacje:

 • Semestr letni 2022/2023
 • Summer semester 2022/2023
 • Poniedziałki, czwartki: 13:00-14:00
 • Mondays and Thursdays between 13:00 and 14:00.
 • Kontakt za pośrednictwem poczty e-mail (ciągły) lub w trakcie godzin konsultacji w ramach usług do komunikacji zdalnej: Microsoft Teams, Skype (nazwa użytkownika: live:turowski_20), Whatsapp (+48606479911).
 • Contact by e-mail (constant) or during the office hours using online communication services: Microsoft Teams, Skype (user name: mariusz.turowski), Whatsapp (+48606479911).

Zainteresowania naukowe:

 • historia myśli politycznej
 • historia liberalizmu
 • egalitaryzm i ekskluzywizm w polityce i społeczeństwie
 • analiza systemów-światów
 • europocentryzm
 • porównawcza filozofia polityczna
 • współczesna muzułmańska myśl polityczna i społeczna
 • ontologia polityczna
 • epistemologia i metodologia myśli poliycznej i społecznej
 • filozofia a myśl społeczna i polityczna w Turcji nowożytnej i współczesnej
 • - history of political thought
 • - history of liberalism
 • - egalitarianism and exclusivism in politics and society
 • - world-system analysis
 • - Eurocentrism
 • - comparative political philosophy
 • - contemporary Muslim/Islamic political and social thought
 • - political ontology
 • - epistemology and methodology of political and social thought
 • - philosophy and social and political thought in modern and contemporary Turkey

Pełnione funkcje

Instytut Studiów nad Islamem / Institute for the Study of Islam
dyrektor ds. nauki / Research Director, 2009-

Sociology of Islam: Shanghai
Member of International Advisory Board, 2013-

Felsefe Arkivi/Archives of Philosophy: Istanbul
Member of Editorial Board, 2017-

pełna lista pełnionych funkcji: https://orcid.org/0000-0002-3285-0515

Bieżące aktywności naukowe

Wznowienie serii seminariów z cyklu "Uludağ Colloquia in Political Philosophy", realizowanego w ramach współpracy Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego z Instytutem Filozofii, Bursa Uludağ Üniversitesi w Bursie (https://uludag.edu.tr/philosophy/konu/view?id=10075&title=uludag-colloquia-in-political-philosophy-introduction):
- 9 grudnia 2022: Mariusz Turowski, Sociological Theology - A Hobbesian Perspective
 - 23 grudnia 2022: Roland Zarzycki, Critical Thinking and Its Foundations

Rozpoczęcie cyklu wykładów imienia prof. Ahmeta Civizci, wiodącego historyka i popularyzatora filozofii we współczesnej Turcji, współzałożyciela Instytutu Filozofii, Bursa Uludağ Üniversitesi w Bursie. Prof. Cevizci był również inspiratorem współpracy między swoją uczelnią a Instytutem Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego (https://uludag.edu.tr/philosophy/konu/view?id=10073&title=prof-dr-ahmet-cevizci-seminar-series-introduction):
- 16 grudnia 2022: Mariusz Turowski, Metaeconomics Beyond the Difference Principle and "Radical Egalitarianism": Historical Illustrations, Systemic Tendencies, and Contemporary Approaches

"Utilitarianism and question of justice in the Nigeria amnesty program"
Isidore Agbanero (University of Wroclaw)
Bursa Uludağ University, Department of Philosophy
Friday, September 23, 15:00-17:00 (Istanbul time [GMT+3]) 
(Seminar within the series "The Uludağ Colloquia in Political Philosophy", Bursa Uludağ University, Department of Philosophy, Institute of Philosophy, University of Wroclaw, organized by Funda Günsoy and Mariusz Turowski)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3alksaMG6VepAyWsvZJhPiYoNAByDZ_HPE4pTb5WQyxow1%40thread.tacv2/1663878089203?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22a82a60e7-6ac3-4b1a-b1b2-95eef4854cf3%22%7d

https://www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting
Meeting ID: 391 998 164 914
Meeting passcode: aPo93S

isidore_pic_2022-09-19_13-30-48.png


Institute of Philosophy, Institute of Psychology
"The field of neuropsychology and its social-political and legal applications"
Handan Can (Bursa Uludağ University
Wednesday, May 18, 15:30-17:00
University of Wrocław, Institute of Political Science, room 27
online transmission / streaming: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aDQGaX-aRVbyTssawSxFFhocTUAlX3ZAz6Fpu75fdsJY1%40thread.tacv2/1652526855675?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22a82a60e7-6ac3-4b1a-b1b2-95eef4854cf3%22%7d

"Martin Heidegger – between post-technocratic epistemology and political ontology. A seminar"
Kadir Çüçen (Bursa Uludağ University), Isidore Agbanero (University of Wrocław)
Wednesday, May 18, 13:45-15:15
University of Wrocław, Institute of Political Science, room 27

https://www.macintyreanenquiry.org/isme-2022-summer-conference-schedule

The 15th Annual Conference of the International Society for MacIntyrean Enquiry: "ISME 2022: Cross-cultural encounters" (Muğla Sıtkı Koçman University, Muğla, 15-17 czerwca 2022). Dwa wystąpienia:
"Hobbes Beyond Schmitt: Sovereignty, Human Rights, Comparative Political Theologies. Some reflections on the margins of the Strauss - Macpherson debate" (wspólnie z: Funda Günsoy);
- "Eurocentrism and predicaments of political ontology and political epistemology"

Organizacja konferencji: "Knowledges and environments between philosophy and science: Restarting social sciences and humanities in the post-pandemic times", Instytut Filozofii UWr., Instytut Filozofii Uniwersytetu Uludağ w Bursie (Prof. Dr. Ahmet Cevizci anısına kütüphane, Bursa Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü, 3 stycznia 2022)

“Religions as systems, natural and political theologies as systems theories”; referat na konferencji "Knowledges and environments between philosophy and science: Restarting social sciences and humanities in the post-pandemic times", Bursa, 3 stycznia 2022

Keynote speaker: 4th International Congress on Critical Debates in Social Sciences (ICCDSS), Izmir Democracy University, 22-24 October 2021 (tytuł referatu: "Democracy and the Question of Sovereignty: Between Political and Sociological Theologies") 

Realizacja międzynarodowego grantu badawczego: "Specters of the ‘Third-World’: Eurocentrism in Modern Social and Political Theory. De-Orientalizing the Western Social Sciences", Center for Advanced Studies (Sarajevo, Bosnia and Herzegovina), 2018-

Najnowsze publikacje

Book_photo_2023-02-08_15-54-23.jpeg
Abdulhamid A. Abusulayman, Światopogląd koraniczny: Przyczynek do dyskusji o odnowie kultury, red. Mariusz Turowski, Sarajevo, Herndon, VA: Center for Advanced Studies, International Institute of Islamic Thought, 2022 (https://iiit.org/en/book/polish-the-quranic-worldview-a-springboard-for-cultural-reform/)

Islamization, modernization, and civilizational analysis: Non-essentialist comparative perspectives, Postcolonial Text, Vol. 17, No. 1 (2022)

Hobbes Studies Revisited: The Strauss-Macpherson Debate, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2021

Islamizacja, modernizacja a analizy cywilizacyjne, Studia Philosophica Wratislaviensia, Vol. 15, fasc. 4 (2020)

Kurucu belirsizlik olarak Covid-19 ve iki egemenlik paradigmasi,
Kaygi : Uludag Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, Vol. 19, nr 2 (2020)

Thomas Hobbes'un politik düşüncesinde sosyal düzen fikrinin iki kaynaği: yaşam ve ölüm (korkusu), Bingöl University Journal of Social Sciences Institute, Issue 19 (2020)

wszystkie aktualne publikacje: https://orcid.org/0000-0002-3285-0515

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  zmień tło lub usuń tło

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: