A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Pracownicy > Profile pracowników > dr Monika Woźniak

avatar

dr Monika Woźniak

Zakład Filozofii Niemieckiej

 

Adres e-mail: monika.wozniak2@uwr.edu.pl

Zainteresowania naukowe:

 • rosyjska recepcja myśli Hegla i Marksa,
 • historia marksizmu w Europie
 • Środkowej i Wschodniej,
 • rosyjski renesans religijno filozoficzny

Najnowsze publikacje

Artykuły

 • Peter, Paul, and Objectivity. Evald Ilyenkov and Marek Siemek on the Condition of Human Subjectivity, "Contradictions. A Journal for Critical Thought" 2/2 (2019), ss. 29–43;
 • „Heglowska krytyka myślenia abstrakcyjnego w ujęciu I. Iljina i E. Iljenkowa” w: Recepcja myśli Hegla w Europie Środkowej i Wschodniej, red. M. Woźniak, T. Wiśniewski, Warszawa: Ośrodek Badań Filozoficznych, 2019, ss. 139–157;
 • O kategorii ‘созерцания’ w Niepojętym Siemiona Franka i jej niektórych filozoficznych korzeniach, "Hybris" 41 (2018), ss. 43–60;
 • „Pojednanie przez historię: refleksja eschatologiczna w Fenomenologii ducha G. W. F. Hegla”, w: Eschaton. Wokół wyobrażeń końca, red. K. Górzyńska-Herbich, H. Haintze i in., Warszawa: Ośrodek Badań Filozoficznych, 2017, ss. 219–231;
 • Marksizm a abstrakcja jednostki ludzkiej: Adam Schaff oczami Ewalda Iljenkowa, "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica" XVII (2016), ss. 22–30 

Granty badawcze

 • Grant NCN ETIUDA 6 pt. Myśl Nikołaja Bierdiajewa po 1927 roku wobec filozofii G. W. F. Hegla (2018-2019)

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  zmień tło lub usuń tło

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: