A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Ogłoszenia > SEMINARIUM FILOZOFICZNO-ESTETYCZNE WROCŁAW-BRNO 27 i 29 listopada 2018 – Instytut Filozofii Uniwersytet Wrocławski

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym przez Instytut Filozofii UWr dwudniowym seminarium estetyczno-filozoficznym z udziałem gości z Uniwersytetu Masaryka w Brnie, 27 listopada (sesja polskojęzyczna pt. Estetyka i natura) oraz 29 listopada (sesja anglojęzyczna pt. Expanding the Frontiers of Philosophy, Art and Aesthetics).

Skrócony program (w załączniku wersja poszerzona o abstrakty):

DZIEŃ 1 (Polish): Estetyka i natura (Aesthetics and Nature)

09.45-14.00 (w tym przerwy), SALA135

Prof. Karel Stibral

Departament Studiów Środowiskowych, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Masaryka w Brnie

Zmiany podejścia estetycznego względem przyrody – pomiędzy Arkadią a dziką przyrodą (Aesthetic attitudes towards nature – between Arcadia and wild nature)

Dr Zbigniew Pietrzak

Zakład Ontologii i Teorii Poznania, Instytut Filozofii, Uniwersytet Wrocławski

Renaturyzacja krajobrazu – od inżynierii do ekologii środowiska (Renaturalization of landscape – from environmental engineering to ecology)

Dr Agnieszka Bandura

Zakład Estetyki, Instytut Filozofii, Uniwersytet Wrocławski

Dzikie pustkowia w ponowoczesnym krajobrazie miejskim (Nature and waste lands in a postmodern city landscape)

debata z udziałem zaproszonych gości


DAY 2 (English): Expanding the Limits of Philosophy, Arts and Aesthetics

09.45-14.00 (coffee breaks included), ROOM 135

Prof. Dagmar Pichová

Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno

History of Czech Women Philosophers and Scientists

Prof. Maria Kostyszak

Department of Ethics, Institute of Philosophy, University of Wroclaw

Women in Philosophy and in Science

Dr Lenka Lee

Department of Aesthetics, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno

The Animal Allegory: Between Aesop´s Fable and Ferda the Ant

Dr Urszula Lisowska

Department of Social and Political Philosophy, Institute of Philosophy, University of Wroclaw

Wonder – Between Politics, Aesthetics and Environmental Studies

debate with invited guests

Wro-Brno-seminar-PL-ENG_www (DOCX / 401.92 kb)