A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Pracownicy > Profile pracowników > dr Urszula Lisowska

avatar

dr Urszula Lisowska

dr Urszula Lisowska Zakład Filozofii Społecznej i Politycznej

 

Adres e-mail: urszula.lisowska2@uwr.edu.pl

Telefon: 71 375 50 45

Gabinet: 308

social media wroc.academia.edu

Konsultacje:

 • Konsultacje w sesji letniej: 27.06, 11:00-13:00 lub w indywidualnie uzgodnionym terminie.
 • Office hours in the summer exam session: 27.06, 11:00-13:00 hrs or by appointment.

Funkcje:

 • Sekretarzyni redakcji "Studia Philosophica Wratislaviensia"
 • Członkini Zespołu ds. Promocji w Instytucie Filozofii
 • Koordynatorka programu Global Communication.
 • ***
 • Editorial Assistant in "Studia Philosophica Wrastislaviensia"
 • Member of the PR Team at the Institute of Philosophy
 • Global Communication programme coordinator.

Zainteresowania naukowe:

 • Podstawy polityczności
 • Problematyka antropocenu
 • Relacje między polityką a estetyką
 • ***
 • Foundations of politics
 • Anthropocene
 • Politics and aesthetics

Apele i stanowiska/Appeals and Statements

Granty badawcze/Research grants

 • Grant NCN PRELUDIUM 5 pt.  Wyobraźnia, sztuka, sprawiedliwość – Marthy Nussbaum koncepcja zdolności jako podstawa społecznego egalitaryzmu (2014 - 2017)/PRELUDIUM 5 research grant awarded by the National Science Centre, Poland, Imagination, art, and justice - Martha Nussbaum's capabilities as the foundation of social egalitarianism (2014-2017).

Konferencje, prelekcje/Conferences, speeches

 • "Women and Their Body" Conference (The Centre for the History of Women Philosophers and Scientists, Paderborn University, 16-17.03. 2023),
 • "Living According to Nature: Historic and Contemporary Perspectives" Conference (The Institute of Philosophy of the University of Wrocław, the Centre for Interdisciplinary Research and Philosophy of Culture, 12-14.09. 2022),
 • International Philosophical Conference, "The Individual and the Community in American Philosophy Today and in the Twentieth Century" (Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 07.04-09.04. 2022), https://www.youtube.com/watch?v=hfN9pBhMK90,
 • Webinar "COVID-19 - oblicza pandemii" (organizacja: Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i Krajowa Reprezentację Doktorantów), zapis online: link,
 • Konferencja naukowa Caspar Neuman. Souls and Funds. Books of Birth and Funerals for the City of Wrocław (Zakład Narodowy im. Ossoliński, 25.10.2021),
 • Beyond Language Conference (31.05-01.06. 2021, online),
 • Seminarium Przyswojenie w filozofii medycyny, polityki i sztuki (Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, online, 19.04.2021),
 • Współorganizacja sympozjum z okazji 10-lecia Akademii Młodych Uczonych i Artystów (Akademia Młodych Uczonych i Artystów, online, 16.10.2020),
 • Współorganizacja konferencji International Seminar „Philosophy and Cartography” (Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, 04-08.11.2019),
 • Human Development and Capability Association Annual Conference,  „Connecting Capabilities” (University College of London, 09-11.09. 2019),
 • Workshop „Politics of Wonder: Difference and Dignity in Nature and Society” (University of Exeter, 12.09.2019),
 • Human Development and Capability Association Annual Conference, „Human Development and Social Inclusion in a Globalising World" (Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, 30.08-01.09.2018),
 • „Vulnerabilities" Conference (Uniwersytet Śląski w Katowicach, 06-08.07.2017)
 • Conference „Europe on Distributive Justice" (Aarchus University, 14-16.06.2017),
 • Human Development and Capability Association Annual Conference, „Capability and Diversity in a Global Society” (Hitotsubashi University, Tokyo, 01.-03.09.2016).

Pozostałe/Other

 • członkini Akademii Młodych Uczonych i Artystów/member of the Academy of Young Scholars and Artists,
 • członkini Polskiego Towarzystwa Filozoficznego/member of the Polish Philosophical Association.

Najnowsze publikacje

Monografie/Books

 • Wyobraźnia, sztuka, sprawiedliwość – Marthy Nussbaum koncepcja zdolności jako podstawa egalitarnego liberalizmu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2017.

Artykuły/Papers

 • Towards Non-Appropriative Relating – Environment-Building as World-Making, tekst przyjęty do publikacji w "Environmental Ethics" (2024), https://www.academia.edu/116297377/Towards_Non_Appropriative_Relating_Environment_Building_as_World_Making;
 • (with Jeremy Bendik-Keymer), Introduction: giving room to embodied agency, "Studia Philosophica Wratislaviensia", vol. 18, nr 4, ss. 5-10, (2023), https://wuwr.pl/spwr/article/view/16294/14611;
 • “You shouldn’t try to be what you can’t be" – how wonder frees embodied agency, "Studia Philosophica Wratislaviensia", vol. 18, nr 4 (2023), ss. 77-91, https://doi.org/10.19195/1895-8001.18.4.6;
 • On Speech as the Political Faculty in the Anthropocene. The Sensualities of Voice and Taste Combined, "Analiza i Egzystencja" 58 (2022), ss. 17-33, DOI: 10.18276/aie.2022.58-02, https://wnus.edu.pl/aie/pl/issue/1216/article/19216/ ;
 • Wonder and Politics in the Anthropocene: Beyond Curiosity and Reverence, "Environmental Philosophy", 2022, Vol. 19, Issue 2, ss. 269-286, https://doi.org/10.5840/envirophil2022915120;
 • Heterotopia as an Environmental and Political Concept: the Case of Hannah Arendt’s Philosophy, “Environmental Values” June 2022, 31 (3), ss. 345-363, https://doi.org/10.3197/096327121X16141642287665;
 • „W stronę Arendtowskiej koncepcji zdolności?”, [w:] Kryzys wartości – wartość kryzysu, P. Korobczak (red.), Wrocław 2020, ss. 95–110;
 • Wonder – through Aesthetics and Environmentalism to Politics, “Studia Philosophica Wratislaviensia”, 2020, Vol. XV, No. 2, ss. 9–28,  https://doi.org/10.19195/1895-8001.15.2.2;
 • A Contribution to a Politico-Liberal Model of Judgment, “Diametros”, 2019, vol. 16, no. 62, ss. 2–17, https://doi.org/10.33392/diam.1255;
 • Liberalizm polityczny a sprawa kobiet, "Przegląd filozoficzny - nowa seria", 2019, nr 2 (110), ss. 125-141, DOI: 10.24425/pfns.2019.128380;
 • Political Liberalism and Political Emotions - an Unlikely Alliance? : on Martha Nussbaum's Approach to Stability, "Hybris", 2017,  nr 39, ss. 19-37, http://magazynhybris.com/images/teksty/39/H39.03.Lisowska.pdf.

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  zmień tło lub usuń tło

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: