A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > STUDIA > Studia dzienne > Studenci z niepełnosprawnością

2_Uniwersytet-Wroclawski_logotyp_Pl


Studenci i doktoranci z niepełnosprawnością, którzy rozpoczynają lub kontynuują naukę na Uniwersytecie Wrocławskim mogą korzystać z rozległych form pomocy.

Naczelną zasadą uczelni jest: nie wyręczać, a dawać wsparcie. Wypracowaliśmy uniwersalne standardy wspomagające kształcenie i nie ograniczamy się tylko do spraw socjalnych. W ostatnich latach zmianie uległa infrastruktura uczelni. Większość instytutów dostosowała swoje budynki do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Mamy środki z budżetu państwa na stypendia socjalne i dodatkowe, przyznawane na podstawie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Takie orzeczenie może być również podstawą do złożenia wniosku do dziekana o indywidualną organizację studiów.

1 marca 2017 roku powstał Zespół ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością. Biuro zespołu znajduje się przy ul. Kuźniczej 49/55, parter, pokój 18, wejście z podjazdem od ul. Kuźniczej, tel. +48 71 375 26 64, e-mail: niepelnosprawni@uwr.edu.pl

Biuro zajmuje się m.in:

Codzienną pomocą służą studentom asystenci dydaktyczni. Ich zadaniem jest wspierać w nauce: pomagać w dojeździe na zajęcia, sporządzać notatki itp. Student może sam wskazać takiego asystenta, np. członka rodziny, znajomego. Asystenci są zatrudniani przez uczelnię zgodnie z ustalonymi stawkami, na umowę o dzieło lub umowę zlecenie. Działa również wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, ruchu i wzroku.

Uniwersytet Wrocławski jest członkiem Rady Ekspertów do Spraw Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością, w skład której wchodzi trzynaście uczelni wyższych z Wrocławia i Opola. Rada powstała z inicjatywy Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości”. Uczelnie wspólnie dążą do zapewnienia studentom z niepełnosprawnością nieograniczonego dostępu do szkolnictwa wyższego i dbają o najwyższy poziom ich kształcenia. Będą również w przyszłości monitorować losy absolwentów.