A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > STUDIA > Specjalność Religie i Dialog Międzykulturowy > Dr Wróblewski: o religijnych aspektach wojny na Ukrainie20230119-o-skutkach-wojny-fot-Pawel-Piotrowski-100


Dr Paweł Wróblewski wygłosił referat "Religijne aspekty rosyjskiej inwazji na Ukrainę i ich wpływ na bezpieczeństwo regionalne" w ramach seminarium naukowego "Społeczne skutki rosyjskiej inwazji na Ukrainę", jakie odbyło się w Sali Senatu w dniu 19 stycznia 2023 r., w ramach współpracy Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Celem seminarium, którego otwarcia dokonali rektorzy obu uczelni przy współudziale gen. dyw. dr. inż. Karola Dymanowskiego, zastępcy Szefa Sztabu Generalnego, była interdyscyplinarna analiza problemów społecznych powstałych w wyniku wojny toczącej się na Ukrainie przy współudziale otoczenia społecznego. Obok reprezentantów środowiska naukowego i wojskowego, udział w spotkaniu wziął udział konsul generalny Ukrainy we Wrocławiu Jurij Tokar oraz przedstawiciele władz wojewódzkich oraz samorządowych.

Dr Wróblewski mówiąc o tym, że "wojna Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie uświadamia, że tzw. cywilizacja rosyjska jest genetycznie sama z sobą w stanie wojny”, wskazał m.in. na brak koherencji w odwołującej się do prawosławia polityce tożsamościowej Federacji Rosyjskiej - z racji współfunkcjonującej afirmacji kultury sowieckiej. Uzasadniał, że głęboki paradoks wpisany jest także w formułę tzw. atomowego prawosławia, próbującego teologicznie uzasadnić rozwój potencjału militarnego państwa rosyjskiego. "Usprawiedliwianie tym samym okrutnych zabójstw – stwierdził – sprawia, że prawosławie rosyjskie stawia się realnie poza chrześcijaństwem”. Określił również, jak wojna prowadzona przez Putina wykorzystuje do własnych celów zaistniałą polaryzację społeczeństw zachodnioeuropejskich, w tym erozję więzów rodzinnych wzmacnianą przez nieklasyczne ujęcia antropologii, kryzys w sferze aksjologii, czy właśnie – zmiany w stratyfikacji religijnej.

Dr Wróblewski jako kierownik Pracowni Badań Prognostycznych nad Przemianami Religijnymi współpracuje z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych od początku uruchomienia przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w 2019 r. kampanii pod kryptonimem "NUP2X35”, dedykowanej współpracy ze środowiskiem akademickim, pełni także nadzór nad realizacją porozumienia o współpracy między uczelnią a tą jednostką resortu obrony narodowej.

Relacje z seminarium w serwisach informacyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych.


20230119-o-skutkach-wojny-fot-Pawel-Piotrowski-125


fotografie: Paweł Piotrowski/UWr