A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > STUDIA > Specjalność Religie i Dialog Międzykulturowy > Dr Paweł Wróblewski w Zespole Szkoły Tutorów Akademickich UWrbaner-na-strone-www_01


Uniwersytet Wrocławski powołał Szkołę Tutorów Akademickich (STA), której celem jest wspieranie procesu podnoszenia jakości dydaktyki akademickiej i szkolnej.  W skład zespołu Szkoły wchodzą doświadczeni praktycy i aktywni badacze, kierownicy zespołów, koordynatorzy projektów, inspirujący do działań popularyzatorzy nauki – wśród nich znalazł się dr Paweł Wróblewski, wicedyrektor Instytutu Filozofii ds. ogólnych.

Dr Wróblewski w STA poprowadzi zajęcia „Filozofia w tutoringu”. Konwersatorium ma celu wypracowanie filozoficznych prerekwizytów wspierających tutoring, w szczególności – zdefiniowanie epistemiczno-ontycznych uwarunkowań procesu edukacji zilustrowanych w postaci teorii komfortu tożsamościowego. Głównym zadaniem kursu jest w tym kontekście ukazanie roli współwystępowania dedukcji i indukcji w modelowaniu wiedzy, znaczenia redukcji w systematyzacji procesu poznawczego, a także wskazaniu, że mają one podstawowe znaczenie, pozytywne lub negatywne, w indywidualizacji procesu nauczania i uczenia się, również w kontekście edukacji międzykulturowej. Zajęcia nakierowane są na zdefiniowanie roli filozofii jako złotego środka między „wiedzą o wszystkim” i „wiedzą o niczym”, stymulującego rozwój interdyscyplinarnych ujęć studiów.


Więcej informacji na stronie internetowej Szkoły Tutorów.