A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > STUDIA > Specjalność Religie i Dialog Międzykulturowy > 2022: Wrocławski Rok Dobrych Relacji


rok-dobrych-relacji-wydarzenia


"Wrocław miastem wolnym od samotności” – pod takim hasłem w 2022 roku we Wrocławiu będą się odbywać wydarzenia dedykowane poszerzaniu wiedzy o coraz bardziej powszechnym zjawisku jakim jest samotność. 

Instytut Filozofii Uniwerystetu Wrocławskiego przy współpracy z Urzędem Miejskim Wrocławia, Akademią Młodych Uczonych i Artystów oraz Fundacją "Młodzi dla Wrocławia" przygotowuje specjalny program z okazji "Roku Dobrych Relacji".


Projekt I

"Spotkania z filozofią: Ja – Ty – My"

Warsztaty filozoficzne przeznaczone dla seniorek i seniorów, które odbywać się będą w ramach projektu „Przestrzeń III Wieku”. To  cykl spotkań prowadzonych przez filozofów z Uniwersytetu Wrocławskiego, podczas których uczestniczki i uczestnicy zostaną zaproszeni do wspólnego namysłu filozoficznego nad człowiekiem, relacjami międzyludzkimi, związkami ze światem kultury i natury. Zajęcia będą miały charakter dialogiczny – podstawową metodą pracy będą rozmowy, służące wspólnym poszukiwaniom inspirowanym filozoficznymi pytaniami.    


Projekt II

"Samotność i/czy wspólnota? Społeczne, filozoficzne, kulturowe zbliżenia" 

Otwarte dla wszystkich mieszkanek i mieszkańców Wrocławia warsztaty, panele dyskusyjne, mini-wykłady, spotkania z twórcami i autorami, których główną ideą jest przybliżenie rozmaitych aspektów i wymiarów samotności, a także perspektyw, czy kontrowersji związanych z formami wspólnego życia: działania, myślenia i odczuwania. W trakcie spotkań problematyka samotności i wspólnoty ukazana będzie w kontekstach nowych mediów, przestrzeni miasta, religii, pandemii, obcości i inności, życia akademickiego i zawodowego, a także kultury i natury. Cykl będzie obejmował konferencję zorganizowaną we współpracy z Akademią Młodych Uczonych i Artystów, podczas której problem samotności zostanie przedstawiony w ujęciu interdyscyplinarnym.


Projekt III

"Obrazy filozofii"

"Obrazy filozofii" - to program warsztatów filozoficznych dla dzieci i młodzieży.  Narzędziem  używanym będzie słowo i obraz, dialog i dyskusja. Myśl zaprezentowana w formie opowiastki filozoficznej na tematy wszelakie ma stanowić bodziec do swobodnego wyrażania myśli przez dzieci i młodzież. Celem do osiągnięcia jest z kolei autonomia myślenia dzieci i młodych ludzi. Nie bez znaczenia jest również ich bycie w grupie, gdzie łatwo sobie uświadomić swoje istnienie i istnienie innych, jak również to, że "inni nie myślą tak jak ja". Owocem filozoficznego dociekania winna być nie tylko sama intelektualna praca dzieci i młodzieży, ale i poszerzenie horyzontów, poznanie nowego, czy ekspresja siebie.

 

Projekt IV

"Primum vivere, deinde philosophari. Spotkania ze współczesną filozofią hiszpańską i latynoamerykańską" 

"Primum vivere, deinde philosophari" – to nazwa cyklu wykładów, który ma na celu przybliżenie wszystkim zainteresowanym problematyki współczesnej filozofii hiszpańskiej i latynoamerykańskiej w jej treściowym bogactwie i różnorodności nurtów myślowych (filozofia egzystencji, racjowitalizm, realizm transcendentalny, filozofia wyzwolenia). Organizatorom zależy na zainicjowaniu międzynarodowej dyskusji i pogłębieniu badań w tym wciąż mało znanym, ale inspirującym obszarze. Z tego powodu do udziału w cyklu zostali zaproszeni najwięksi światowi znawcy i znawczynie filozofii hiszpańskojęzycznej, reprezentujący różne kraje i ośrodki naukowe, w tym Hiszpanię, Włochy, Francję, Stany Zjednoczone, Argentynę etc.


Projekt V

"American Philosophy and Culture"

Cykl wykładów "American Philosophy and Culture" ma na celu wsparcie międzynarodowego dialogu i badań nad klasyczną filozofią amerykańską, taką jak pragmatyzm (i warianty neopragmatyzmu), transcendentalizm oraz personalizm, a także nad innymi tradycjami wywodzącymi się z amerykańskiej myśli i kultury lub z nimi związanymi. W ramach cyklu Wrocław odwiedzą światowej sławy badacze i badaczki, którzy wygłoszą wykłady poruszające zagadnienia z różnorodnych subdyscyplin filozoficznych: od filozofii nauki, przez filozofię polityki i etykę do estetyki, metafilozofii i filozofii wypowiadającej się na temat istotnych bieżących zagadnień (public philosophy).

  

Informacja o Wrocławskim Roku Dobrych Relacji