A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Polskie Towarzystwo Filozoficzne > Prelekcja dra hab. Jakuba Jernajczyka oraz ZEBRANIE WALNE członków Wrocławskiego Oddziału PTF - 9 stycznia 2020r.

Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

 ma zaszczyt zaprosić na prelekcję

Profesora Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

dra hab. Jakuba Jernajczyka

pt. Wzorzec i kopia – metodologiczny archetyp obecny w filozofii, informatyce, sztuce i rzemiośle

9 stycznia 2020r. w sali 45 IF (na parterze)

o godzinie 16.15

„W ramach filozofii informatyki rozważany jest problem zaskakującego podobieństwa pomiędzy Platońską teorią idei oraz paradygmatem programowania obiektowego. W swoim wystąpieniu wskażę na jedno z możliwych źródeł owego podobieństwa – zasadę wzorca i kopii, która odgrywa kluczową rolę zarówno w hierarchii świata idei, jak i w strukturze programistycznych klas oraz obiektów. Zaprezentuję także przykłady niebywałej skuteczności tej zasady w innych obszarach ludzkiej aktywności twórczej: w tradycyjnym rzemiośle, technice oraz w sztuce.”

Dr hab. Jakub Jernajczyk jest artystą wizualnym, matematykiem i popularyzatorem nauki. Profesorem na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, gdzie prowadzi Pracownię Poznania Wizualnego. Dziekanem Szkoły Doktorskiej tejże uczelni. Autorem tekstów naukowych z pogranicza filozofii, matematyki i teorii sztuki. W pracy twórczej, badawczej i dydaktycznej skupia się na poznawczych aspektach percepcji i wyobraźni wzrokowej oraz roli sztuki w przybliżaniu problemów naukowych. Tworzy instalacje multimedialne inspirowane głównie matematyką, fizyką oraz filozofią. Strona internetowa: www.grapik.pl


UWAGA!

W drugiej części spotkania – OTWARTEJ dla CZŁONKÓW PTF – o godzinie 17.15 odbędzie się zebranie walne członków Wrocławskiego Oddziału PTF, podczas którego:

1) dotychczasowy Zarząd zda sprawozdanie z działalności Oddziału w 2019r.;

2) wybrany zostanie nowy Zarząd;

3) odbędzie się głosowanie nad przyjęciem nowych członków;

4) omówione zostaną sprawy bieżące,

5) w tym kwestia ROCZNEJ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ, która w 2020r. wynosi: 30 złotych (dla członków z tytułem doktora bądź niższym) oraz 40 złotych (dla członków z tytułem doktora hab. i wyższym);

składki (w tym ZALEGŁE za lata 2018 i 2019 – lista zaległości u Skarbnika, dostępna podczas spotkania) będzie można uiścić bezpośrednio u Skarbnika Oddziału, Macieja Manikowskiego („do koperty” za pokwitowaniem).