A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Polskie Towarzystwo Filozoficzne > Odczyt Profesora Marka Magdziaka w PTF


Zarząd Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego ma zaszczyt zaprosić na odczyt

Profesora dra hab. Marka Magdziaka na temat: Ontologika prawdy.

Odczyt odbędzie się we wtorek 8 czerwca. Początek odczytu o godzinie 16:30 na platformie Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9fd189c3031d43b78730268522e78f65%40thread.tacv2/1622628694806?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22d8e33a94-298c-4c7d-bd17-32d0f1dbb333%22%7d

Serdecznie zapraszamy

Zarząd WO PTF