A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Polskie Towarzystwo Filozoficzne > 120. rocznica powstania Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

„Jedynym dogmatem Towarzystwa będzie przekonanie, że dogmatyzm jest największym wrogiem pracy naukowej. Jak wszystkie promienie koła, choć z różnych wychodzą punktów obwodu, łączą i spotykają się w środku koła, tak i my chcemy, aby wszystkie kierunki pracy i poglądów filozoficznych w naszym Towarzystwie ku jednemu zmierzały celowi, ku wyświetleniu prawdy.”

[K. Twardowski, Przemówienie z okazji otwarcia Polskiego Towarzystwa filozoficznego we Lwowie, „Przegląd Filozoficzny” 1904/ R. VII.]

120 lat temu, 12 lutego 1904 roku, o godzinie 18.00, w sali wykładowej Zakładu Chemicznego przy ul. Długosza 6 we Lwowie, odbyła się inauguracja Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, którego pierwszym przewodniczącym został Kazimierz Twardowski, od 1911 roku redaktor naczelny organu PTF, tj. „Ruchu Filozoficznego”.

Więcej wiadomości nt. historii PTF na stronie: https://ptfilozofia.pl/historia/ i w dwóch audycjach PR poświęconych Kazimierzowi Twardowskiemu: https://www.polskieradio.pl/39/156/artykul/3117871,kazimierz-twardowski-jeden-z-najwybitniejszych-przelomu-xix-i-xx-wieku-filozofow