A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Ogłoszenia > Warsztaty dla nauczycieli: Argumentacja i formułowanie pytań


beznazwy2


Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

zaprasza serdecznie do udziału w warsztatach

"Argumentacja i formułowanie pytań" (edukacja logiczna)


Cel ogólny: rozwijania kompetencji logiczno-argumentacyjnych w procesie edukacyjnym.

Po ukończeniu formy nauczyciel powinien:

a)       formułowania pytań;

b)      rozpoznawania i oceny przesłanek pytań; 

c)      rozpoznawania pytań źle postawionych;

d)      formułowania poprawnych wnioskowań;

e)      rozpoznawania błędnych wnioskowań.

 

Kierunki polityki oświatowej, priorytety miasta Wrocław: Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 

Organizator: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Swobodnej 73a we Wrocławiu.

Uczestnicy: zainteresowani nauczyciele.

Prowadzący zajęcia: dr Katarzyna Kuczyńska.


Organizacja zajęć:        

Zajęcia obejmą 10 godzin: 8  X i 15 X  (wtorki); godz. 16.00 – 20.00.

na terenie Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – biblioteka.

 

Tematyka:

1. Pytania dobrze i źle postawione, założenia pytań – 3 godz.

2. Rodzaje wnioskowań – 3 godz.

3. Wnioskowania niepoprawne – 4 godz.

 

Koszt – 120 zł

Termin zgłoszeń - 7 X 2019 r., kod formy KKU8

Warunki ukończenia kursu: czynny udział w zajęciach.

Materiały i środki dydaktyczne: autorskie materiały prowadzącej.