A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Ogłoszenia > UWAGA: Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów I roku!

background_03

Szanowni Państwo,

Informujemy o konieczności odbycia obowiązkowego szkolenia BHP.

Materiał szkoleniowy i test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia, znajduje się na platformie e-learningowej Uniwersytetu Wrocławskiego, prowadzonej przez Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim. Szkolenie jest dostępne pod adresem https://e-edu.cko.uni.wroc.pl.

Po wypełnieniu karty zgłoszeniowej student/doktorant otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych i testu zaliczeniowego znajdujących się na platformie e-learningowej.

Szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej udostępniane jest na platformie e-learningowej w następujących terminach:

Termin I - od 1 października do 30 listopada,
Termin dodatkowy - od 1 lutego do 5 marca - dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie odbyły szkolenia w I terminie.

UWAGA:

brak zaliczenia szkolenia w I semestrze skutkuje: powtarzaniem I semestru lub skreśleniem studenta (decyzję podejmuje dziekan)

nie ma możliwości wpisu warunkowego na II semestr bez zaliczonego szkolenia bhp

Szczegółowe zasady znaleźć można w  stosownym zarządzeniu Rektora UWr.

Dyrekcja IF