A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Ogłoszenia > Plany zajęć na studiach stacjonarnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 (aktualizacja)


2_Uniwersytet-Wroclawski_logotyp_Pl


HARMONOGRAMY ZAJĘĆ

na stacjonarnych studiach I i II stopnia na kierunku filozofia

w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020


Plan-Studia-Dzienne-Filozofia-po-zmianach

Podział I roku studiów I stopnia na grupy ćwiczeniowe


________________________________


KOMUNIKATY W SPRAWIE LEKTORATÓW JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH


I STOPIEŃ - I ROK oraz POZOSTAŁE ROCZNIKI FILOZOFII STACJONARNEJ 


Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych filozofii  są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego ( angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji nauki języka, który dobrze znają.

W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl/ w terminie od 11.09.do 22.09.2019 do godz. 23.59

Test kwalifikacyjny z języka obcego odbędzie się w poniedziałek, 30.09.2019, o godz. 16.30.

Studenci proszeni są o przybycie 15 minut wcześniej.

Studenci przystępujący do testu są zobowiązani okazać dokument tożsamości.

  1. angielski s. Amfiteatr B ul. Więzienna 12
  2. niemiecki s. Amfiteatr B ul. Więzienna 12
  3. francuski s. Amfiteatr B ul. Więzienna 12
  4. hiszpański s. Amfiteatr B ul. Więzienna 12
  5. włoski s. Amfiteatr B ul. Więzienna 12
  6. rosyjski s. Amfiteatr B ul. Więzienna 12


Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

1. Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2 , świadectwo matury międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej nie muszą  przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu. Wykaz dokumentów zwalniających znajduje się na stronie  http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/83.

2. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem ,że efekty kształcenia są takie same jak na UWr.

            W  wyżej wymienionych przypadkach należy zgłosić się w godzinach konsultacji do kierowników zespołów językowych od 4 do 30 listopada w celu przepisania oceny.

            Przed tym terminem studenci proszeni są o założenie konta  na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl/.

 3. Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku zaliczonego poziomu B1 lub B2I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie, a w przypadku B2II przystąpić do egzaminu końcowego w sesji.

Istotne informacje  znajdują się na stronie http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/news/lektoraty/2-lektoraty


II STOPIEŃ - I ROK oraz POZOSTAŁE ROCZNIKI FILOZOFII STACJONARNEJ


Studenci Filozofii przyjęci na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku 2019/2020 zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2+ w trzecim semestrze (semestr zimowy 2020/2021). Studenci zostaną poinformowani o zapisach w późniejszym  terminie.

Student dokonuje wyboru języka nowożytnego w ramach możliwości organizacyjnych Studium.

Studenci  studiów stacjonarnych II stopnia nie przystępują do testu kwalifikacyjnego z języka obcego .

Grupy na poziomie B2+ zostaną utworzone na podstawie zapisów na wybrany język.

UWAGA! Ci studenci filozofii I roku , którzy chcieliby uczęszczać na lektorat B2+ w pierwszym semestrze ( razem ze studentami II roku Fflozofii ), proszeni są o zapisanie się na lektorat w systemie USOS UL (patrz instrukcja poniżej) na wybrany język w terminie od 10.09 do 24.09.2019 do godz. 23.59.

Wyboru języka nowożytnego dokonuje student w ramach możliwości organizacyjnych Studium.

UWAGA! Studenci nie przystępują do testów kwalifikacyjnych.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacją na stronie

http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/studia/24-studia%20stacjonarne

Instrukcja dla studenta określająca sposób zapisów na lektoraty na poziomie B2+

Student:

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/83 i nie zapisują się na lektorat na poziomie B2+. 

Ci studenci powinni  przedłożyć oryginał certyfikatu w godzinach konsultacji kierownikom danego zespołu językowego.