A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Ogłoszenia > Możliwości wyjazdów zagranicznych w ramach programów innych niż ERASMUS+


fototapetamapaswiata_6ttlm3.jpg


Programy Międzynarodowej Wymiany Studenckiej Innej niż Erasmus+

  

W chwili obecnej w ramach różnych umów oraz projektów (innych niż Erasmus+), których uczestnikiem lub stroną jest Uniwersytet Wrocławski istnieją następujące możliwości międzynarodowej mobilności studentów (zarówno wyjeżdżających z naszej uczelni, jak i przyjeżdżających z innych ośrodków):

 

  1. ISEP (International Student Exchange Program) https://www.isepstudyabroad.org

Projekt umożliwiający studentom studiowanie w różnych uczelniach całego świata przy stosunkowo niewielkim wkładzie finansowym. Uniwersytet Wrocławski partycypuje w tym projekcie jako jedyna uczelnia z Polski. W ramach projektu w pierwszych latach studenci naszego uniwersytetu mogą wybierać spośród ponad 130 uczelni w Stanach Zjednoczonych. (Jest to bodaj najbardziej prestiżowy z prezentowanych w tym dokumencie programów).

Student wyjeżdżający:

    a. pokrywa koszt utrzymania studenta zagranicznego, który przyjeżdża w ramach wymiany na Uniwersytet   Wrocławski - wpłacając

         jednorazowo do kasy uniwersyteckiej stypendium w wysokości 4500 PLN (900 PLN x 5 miesięcy);

     b. pokrywa "application fee" w wysokości 395 $;

     c. zwolniony jest z opłat za studia na uczelni amerykańskiej oraz otrzymuje bezpłatne miejsce w domu studenckim i wyżywienie;

     d. pokrywa koszty ubezpieczenia w USA (ok.200 $) oraz koszty wizy (ok.160$);

     e. pokrywa koszty rejestracji w systemie SEVIS, co jest konieczne do aplikowania o wizę studencką (200$);

     f. pokrywa koszty biletów lotniczych (przy czym Uniwersytet Wrocławski dofinansowuje podróż kwotą 1000 zł).


   2. Porozumienie CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies)http://ceepus.info

Studenci UWr posiadający obywatelstwo jednego z krajów członkowskich CEEPUS mogą wziąć udział w programie i wyjechać na część studiów do uczelni w innym kraju członkowskim. Krajami członkowskimi Programu CEEPUS są: Austria, Albania, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Macedonia, Polska, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Słowacja, Słowenia oraz Węgry.

       a. Studenci aplikują o wyjazd bezpośrednio na stronie ceepus.info, wypełniając formularz on-line.

       b. Można aplikować o stypendium w uczelni partnerskiej w ramach sieci akademickiej, której UWr jest partnerem lub poza siecią - jako freemover. Ta ogólna zasada oznacza dla studentów filozofii jedynie możliwość aplikowania jako freemover, ponieważ Instytut Filozofii nie uczestniczy w żadnym projekcie w ramach CEEPUS.


3. Umowy Bilateralne https://international.uni.wroc.pl/pl/oferty-stypendialne/umowy-bilateralne

Umowy podpisane bezpośrednio pomiędzy naszą uczelnią a którąś z uczelni zagranicznych. Istnieje możliwość wyjazdu m.in. do Rosji, USA, Czech, Niemiec, Kazachstanu czy na Ukrainę. Pełna lista umów wraz z warunkami finansowania znajduje się na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej.

Warunkiem wyjazdu jest ukończenie pierwszego roku studiów.


4. Stypendia Rządowe http://www.buwiwm.edu.pl/

Oferta bardzo różnorodna i o dość dużej częstotliwości zmian. W zasadzie wymagana jest tu inicjatywa studenta, który z własnej perspektywy powinien próbować znaleźć ofertę potencjalnie dla niego interesującą. Procedura aplikacji jest długotrwała i wymaga pośrednictwa Biura Współpracy Międzynarodowej. Zaletą jest to, że z oferty może skorzystać również absolwent studiów.


5. Stypendia Wyszehradzkie http://visegradfund.org/about/

Konstrukcja stypendialna nieco podobna do CEEPUS, kładąca jednak nacisk na współpracę w obszarze państw Grupy Wyszehradzkiej oraz pomiędzy Grupą a innymi państwami, w szczególności zachodnich Bałkanów oraz partnerów wschodnich. Studenci aplikują online. Podobnie jak w przypadku CEEPUS, także tu istnieje możliwość tworzenia wspólnych projektów,


6. Ponadto istnieje dość szeroka oferta stypendialna w ramach różnych fundacji, takich jak np. Fundacja Alexandra von Humboldta, Fundacja Fulbrighta, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Kosciuszko Foundation i inne (szczegółowa lista znajduje się na stronie: https://international.uni.wroc.pl/pl/oferty-stypendialne/pozostale-oferty). Zasadniczo w ich przypadku student aplikuje bezpośrednio do danej fundacji podpisując w Biurze Współpracy Międzynarodowej tzw. „learning agrement” dopiero po uzyskaniu stypendium.


7. Fundacja Kirklanda

Fundacja umożliwiająca absolwentom studiów głównie z byłych republik sowieckich przyjazd na studia m.in. na Uniwersytet Wrocławski. W przypadku chętnego na studiowanie filozofii zachodzi konieczność uzyskania zgody samodzielnego pracownika naukowego na objęcie stypendysty opieką naukową.