A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Ogłoszenia > Informacje dla studentów I roku  studiów stacjonarnych I stopnia w roku akad.2018/2019

 1)  I rok Filozofii studia stacjonarne I stopnia w roku akademickim 2018/2019

   Uroczysta immatrykulacja dla studentów stacjonarnych I stopnia , rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2018/2019,  odbędzie się w dniu  28 września 2018r .

o godz.8:30 w Auli A budynek 2-3 Instytut Politologii

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  2) SZKOLENIE BIBLIOTECZNE

I  Rok Filozofii  Studia Stacjonarne I Stopnia   Rok akademicki 2018/2019

Obowiązkowe szkolenie biblioteczne odbędzie się w terminach:

Gr.1 - 17.10.2018r. godz.8:45-10:15

Gr.2 - 17.10.2018r. godz.10:30-12:00

Gr.3 - 10.10.2018r. godz.10:30-12:00

Szkolenie odbędzie się w czytelni naukowej Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  3) JĘZYKI OBCE NOWOŻYTNE

    FILOZOFIA   Rok akademicki 2018/2019

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Filozofii  są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego ( angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynający lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji nauki języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej  studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

Studenci zgodnie z programem studiów rozpoczynają  lektorat w semestrze 2 ( semestr letni  2018/2019), Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w listopadzie - grudniu 2018 r.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego:

http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/studenci-stacjonarni-i-rok-20182019

http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/certyfikaty-zwalniaj%C4%85ce-20182019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  4)  SZKOLENIA OBOWIĄZKOWE BHP

       DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO i DRUGIEGO STOPNIA STUDIÓW.

 Szkolenie z BHP w roku akademickim 2018/19 będzie przeprowadzane zgodnie z zarządzeniem Nr 103/2018 Rektora UWr z dnia 13.07.2018r.

Szkolenie przeprowadzane jest na platformie nauczania na odległość i przeprowadzane jest przez Dział BHP. Materiały szkoleniowe i test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia znajduje się na uniwersyteckiej platformie kształcenia na odległość E-EDU. Szkolenie dostępne jest pod adresem:

https://e-edu.cko.uni.wroc.pl

Po wypełnieniu karty zgłoszeniowej student otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych i testów zaliczeniowych w CKO UWr.

Terminy udostępniania szkoleń:

Termin1- od 01.10.2018r. do 30.11.2018r.

Termin poprawkowy dla studentów:  powtarzających, nie przystępujących do szkolenia w pierwszym terminie lub tych, którzy nie zaliczyli szkolenia lub go nie ukończyli -  od 15.03.2019r. do 30.03.2019r.

 Niestety za powtarzanie szkolenia BHP płaci się (150 zł) i dlatego należy przestrzegać terminów.


Zakres obsługi studentów filozofii przez Dziekanat (parter, pokój nr 28):

 Zakres obsługi studentów filozofii przez Sekretariat Dydaktyczny IF  pokój nr 110   (I piętro,  wejście od strony klatki schodowej)