A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Polskie Towarzystwo Leibnizjańskie > Informacje o Polskim Towarzystwie Leibnizjańskim > Cele Polskiego Towarzystwa Leibnizjańskiego

Statutowymi celami Polskiego Towarzystwa Leibnizjańskiego – Societas Leibnitiana Polonorum są:

(1) badania nad piśmienną spuścizną Gottfrieda Wilhelma Leibniza;

(2) upowszechnianie wiedzy o dokonaniach myśli filozoficznej G.W. Leibniza ze wszystkich obszarów jego filozoficznej oraz naukowej aktywności;

(3) upowszechnianie wiedzy o myśli filozoficznej i naukowej G.W. Leibniza wśród młodzieży akademickiej i kadry naukowej obszaru nauk humanistycznych, a także społecznych, prawnych i technicznych.


Cele Towarzystwa są realizowane poprzez:

(1) cykliczne spotkania członków Towarzystwa w ramach organizowanych w poszczególnych ośrodkach akademickich konferencji;

(2) nawiązywanie współpracy z podobnymi towarzystwami i naukowcami, zajmującymi się spuścizną Leibniza za granicą;

(3) dokonywanie przekładów prac G.W. Leibniza na język polski;

(4) inspirowanie członków do podejmowania przedsięwzięć służących podejmowaniu inicjatyw naukowych w postaci: konferencji, projektów naukowych, monograficznych publikacji dotyczących spuścizny naukowej G.W. Leibniza i tym podobnych;

(5) współpracę naukową z osobami prywatnymi oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi;

(6) prowadzenie witryny internetowej;

(7) działalność wydawniczą.