A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Centrum Filozofii Kultury (CBIFK) i Towarzystwo Bachelardowskie > Publikacje

Lista publikacji z lat 2010 - 2020:

 1. Ilona Błocian, Psychoanalityczne wykładnie mitu. Freud, Jung, Fromm, Warszawa 2011;
 2. Studia mitoznawcze. Filozoficzne i socjologiczne aspekty mitu, red. I. Błocian, E. Kwiatkowska, Toruń 2011;
 3. Studia Mitoznawcze II. Współczesne aspekty mitu, red. I. Błocian, E. Kwiatkowska, Toruń 2012;
 4. Studia Philosophica Wratislaviensia, red. R. Konik, B. Trochimska-Kubacka, vol. VII, fasc. 3, Wrocław 2012 (tom zawierający między innymi teksty autorstwa członków Towarzystwa Bachelardowskiego);
 5. Władza wyobraźni. Z problematyki antropologii obrazu, red. J. Krasicki, I. Błocian, Wrocław 2017;
 6. Contemporary Influences of C. G. Jung's Thought, ed. I. Błocian, A. Kuźmicki, Brill, Leiden - Boston 2018;
 7. Ilona Błocian, C. G. Jung - myśl i krytyka społeczna, Wrocław 2018.
 8. Ilona Błocian, Kamila Morawska, Marta Ples-Bęben, Gaston Bachelard i filozofie obrazu, Wrocław 2018;
 9. Zbigniew Bitka, Ilona Błocian, Maria Kostyszak, Andrzej Kuźmicki, Ewa Kwiatkowska, Współczesne interpretacje koncepcji C. G. Junga (zmodyfikowany przekład tomu wydanego w j. angielskim), Wrocław 2018. 
 10. Karol Morawski, Imaginaria polityczności. Obraz i hegemonia, Wrocław 2019. 
 11. Karol Morawski, Paweł Greń, Medialne obrazy wroga, FNCE, Poznań 2020.
 12. Imagination - Art, Science and Social World,  ed. D . Prokudin, I. Błocian, Peter Lang, Berlin 2020.
 13. Jan Krasicki, Dostojewski i laboratorium idei, Biblioteka "Więzi", Warszawa 2020.
 14. Ewa Kwiatkowska, Energia obrazu. Źródła i konteksty zwrotu ikonicznego, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2020. 

baia773979404oT297340wobrazStudia_Philosoph_503cc576569f0519Pwnb4wL_SX325_BO1204203200_Morawski_okl_B83eyokladkajan-krasickiImago-coverewa

psychoanalityczne-wykladnie-mitu-freud-jung-frommbig_220_634539583478593750psychoa