A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Centrum Filozofii Kultury (CBIFK) i Towarzystwo Bachelardowskie > Projekty badawcze

Projekty badawcze "Mythopoeia. Filozofia i antropologia obrazu" oraz "Imaginarium - figury, metody, praktyki, języki".

Projekty badawcze  poświęcone są różnorodnym, interdyscyplinarnym (antropologiczno-kulturowym,antropologiczno-filozoficznym, filozoficzno-społecznym, socjologicznym, filologicznym, historyczno-filozoficznym) ujęciom pojęcia obrazów, obrazowania, obrazowości i wyobraźni.

Konferencje naukowe odbywają się w ramach aktywności prac i publikacji Towarzystwa Bachelardowskiego „Mythopoeia” zarejestrowanego w 2017 roku, ale grupa badawcza działa od 2006 roku. W 2018 roku odbyło się kilka spotkań poświęconych omówieniu prac nad projektem wspólnego grantu grupy – „Władza obrazu. Antropologiczno-filozoficzne ujęcie obrazu”, rekonstrukcji imaginarium politycznego, przedstawieniu zarysu filozofii obrazów oraz konfrontacji problemu prawdziwości przedstawień w dziełach przypisywanych Homerowi z wynikami badań nad kulturą oralną. Oprócz tego członkowie Towarzystwa organizowali i brali udział w osobnej międzynarodowej konferencji Imagination Between Art, Science and Social World (8-10.05.2018; Szklarska Poręba) w ramach współpracy Instytutów Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu w Sankt Petersburgu oraz sieci Centre de Recherches Internationales sur l’Imaginaire (CRI 2i), na którym przedstawili efekty swoich badań nad problemem obrazu w filozofii francuskiej, niemieckiej i rosyjskiej, w filozofii politycznej, w filmie. W ramach seminarium Imaginarium w 2019 roku odbyło się także już kilka spotkań : braliśmy udział w innym seminarium Myśl i obraz zorganizowanym przez dr K. Morawskiego w Karkonoskiej Państwowej Wyższej Szkole w Jeleniej Górze (prof. M. Kostyszak, prof. L. Miodoński, prof. I. Błocian, dr K. Morawski, dr P. Greń, doktorantka IF UWr, K. Morawska). 25. 01. 2019 dr B. Trochimska-Kubacka wygłosiła wykład Estetyka filozoficzna H. Cohena, a 30. 01. 2019 dr A. Barysz – Pojęcie l’imaginaire le fantasme w ujęciu J. Lacana.