A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Centrum Filozofii Kultury (CBIFK) i Towarzystwo Bachelardowskie > Aktualności 

Prof. Randall Auxier - The Origins of Post-cultural Studies

Serdecznie zapraszamy na cykl wykładów prof. Randalla Auxiera z Southern Illionois University Carbondale pt. The Origins of Post-cultural Studies. Wykłady odbędą się w listopadzie i grudniu 2023 roku w Instytucie Filozofii UWr (szczegółowy program znajduje się poniżej). Osoby zainteresowane uczestnictwem w wykładach w trybie on-line proszone są o kontakt w tej sprawie do końca paździenika: 

ilona.blocian@uwr.edu.pl  

karol.morawski@uwr.edu.pl

RA-poster-2023_page-0001


harmonogram-RA-23


Nowe publikacje członków TBM:

Collective Structures of Imagination in Jungian Interpretation, eds. Robert A. Segal, Ilona Błocian, Andrew Kuzmicki (Brill, Leiden-Boston 2022) 

Jung-Brill-2

Publikacja przedstawia społeczne aspekty dorobku Carla Gustava Junga oraz jego uczniów w odniesieniu do współczesnych zjawisk społeczych i politycznych. Zebrane w tomie teksty podejmują także kwestie relacji między Jungiem a kontynuatorami jego myśli oraz pokrewnymi nurtami w filozofii, psychologii, socjologii oraz antropologii.

Szczegółowe informacje na temat książki można znaleźć na stronie wydawcy. Publikacja ukazała się w serii Contemporary Psychoanalytic Studies.


Jan Krasicki, "Porwanie Europy. Studia heterologiczne" (Universitas, Kraków 2022)

krasicki_europa

Z informacji na stronie wydawcy: 

Autor stawia w książce wiele pytań. Jakie idee ukształtowały charakter i tożsamość Europy? Jak to się stało, że cywilizacja, która stworzyła filozofię i naukę, i która wymyśliła instytucję praw człowieka, zwróciła się przeciwko sobie? Czy źródła kryzysów, owocujących tragiczną historią Europy ostatnich dwustu lat oraz nowożytnymi totalitaryzmami, nie tkwią czasem w samych podstawach myśli europejskiej, naznaczonej syndromem lęku przed Inności oraz Innym? Czy myśl, której genealogia i panowanie rozciągają się „od Jonii do Jeny” (Franz Rosenzweig), zdolna jest przebić się ku Nieskończonemu (Emmanuel Lévinas) mocą samej immanencji? Teza książki Porwanie Europy. Studia heterologiczne brzmi zatem: w obliczu współczesnych wyzwań ideowych i cywilizacyjnych Europa – ten tak mocno przeniknięty Historią kontynent, w którym (podążając za słowami Norwida) „przeszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej” – musi ponownie się zdefiniować, a nawet na nowo siebie wymyślić.

Ukazał się numer 2/2021 czasopisma "Bachelord Studies" pod redakcją Ilony Błocian i Marty Ples-Bęben [PDF].

BS-tytul-2-1

Od redaktorek: 

Gaston Bachelard, „nie-psychoanalityk”

Związki między filozofią Gastona Bachelarda a psychoanalizą można określić jako zmienne, a nawet burzliwe. Wspólne punkty i pęknięcia, odejścia i powroty, krytyka i przeformułowanie pojęć źródłowych, związane z niejednoznacznym stosunkiem Bachelarda do psychoanalizy, nakładały się na zmienność już wpisaną w jego filozofię. Musimy tu też dodać znaczenie dywersyfikacji propozycji teoretycznych i metodologicznych, które powstały w szeroko rozumianym ruchu psychoanalitycznym. Tę relację myśli Gastona Bachelarda z psychoanalizą możemy rozpatrywać przede wszystkim z perspektywy historii filozofii, jako przykład wpływu i pomysłowej reinterpretacji. Można również przestudiować podejścia do określenia pojęć, zwracając uwagę na ich żywotność oraz na wpisane w nie i generowane przez nie znaczenia. Wreszcie można skupić się na samej filozofii jako projekcie badawczym, który rozwija się w określonym kontekście historii i problemów. Tom jest poświęcony różnym aspektom relacji filozofii Bachelarda do różnych nurtów myśli psychoanalitycznej. Autorzy poszczególnych tekstów wywodzą się z różnych ośrodków badawczych działających w różnych regionach świata.


"Gaston Bachelard. Konteksty i interpretacje" - to nowa ksiażka poświęcona myśli Gastona Bachelarda, która ukazała się pod redakcją Marty Ples - Bęben, członkini Towarzystwa Bachelardowskiego Mythopoeia. Praca ukazała się pod auspicjami TBM.

Gaston Bachelard. Konteksty i interpretacje, red. M. Ples- Bęben, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2021. 

e_21on

Celem książki jest zaprezentowanie wyboru studiów nad filozofią Bachelarda opublikowanych przez badaczy z różnych krajów w ramach żywo rozwijającego się bachelardowskiego i postbachelardowskiego nurtu refleksji oraz wpisanie w ten nurt artykułów polskich badaczy twórczości Bachelarda. Choć nie można powiedzieć, że Bachelard pozostaje w Polsce nieznany, to wciąż wiele ważnych prac – tak autorstwa samego Bachelarda, jak i innych badaczy bądź komentujących jego filozofię, bądź ją kontynuujących, jest znana jedynie specjalistom. Książka " Gaston Bachelard. Konteksty i interpretacje" chce wypełnić tę lukę, wskazując jednocześnie na obecność polskich badań nad bachelardyzmem. Zamierzeniem niniejszego tomu jest zestawienie artykułów potwierdzających wieloaspektowość filozofii Gastona Bachelarda oraz jej aktualność. Wielość nowych odczytań Bachelardowskiej myśli, ukazujących się w Polsce i za granicą potwierdza, że zarówno filozofia nauki, wraz z wprowadzonymi przez Bachelarda pojęciami nowego umysłu naukowego, nowej racjonalności czy przeszkód epistemologicznych, jak i filozofia wyobraźni poszukująca metody adekwatnie uchwytującej istotę marzenia i obrazu, nieustająco stanowią ważny punkt odniesienia dla filozofów, a także przedstawicieli innych dyscyplin naukowych.


Imagination - Art, Science and Social World, ed. D. Prokudin, I. Błocian, Peter Lang, Berlin 2020.

Imago-cover

"Contemporary research and reflection on the image requires going beyond the areas of aesthetics and history of art, because images, imagery and susceptibility to visual message shave anthropological, political, ethical, ontological and epistemological aspects. The phenomena associated with them have a particularly strong meaning for understanding the “power of images” – including affective, mnestic, liminal, cognitive aspects, their participation in the processes of psychic development, shaping the sense of individual and collective identity, their value-creating aspects, image relation to logos (e.g. “iconic epistems”) and the phenomena of subordination to images, their potential to exert influence in the political and social domains".

Introduction – Jan Krasicki, Ilona Błocian

Jan Krasicki, Dostojewski i laboratorium idei, Biblioteka "Więzi", Warszawa 2020. 

jan-krasicki

Opis książki: 

Dostojewski filozofem nie był, a jednak problemy filozoficzne nurtowały go całe życie – jako coś bardzo głębokiego, otchłannego, wręcz obsesyjnego. Książka prof. Jana Krasickiego koncentruje się właśnie na tym aspekcie twórczości genialnego rosyjskiego pisarza. Pod swą badawczą lupę jej autor bierze wielkie idee, które znalazły swój wyraz m.in. w „Idiocie”, „Braciach Karamazow”, „Biesach”: stosunek do dobra, prawdy i piękna, napięcie między rozumnością a szaleństwem czy specyficznym dla rosyjskiej kultury „jurodztwem”, rozumienie miłości, wolności, a wreszcie kobiecości i męskości. Prof. Krasicki ukazuje, że Dostojewski nie pozostawał dłużnikiem ani zakładnikiem doktryn filozoficznych i teologicznych żywotnych w jego wieku, lecz stawiał swoje pytania i szukał na nie własnych odpowiedzi.  Nie był przy tym chłodnym obserwatorem, spekulującym nad konceptami w zaciszu gabinetu – o pochłaniających go ideach, nie tylko myślał, ale całym sobą je przeżywał. Dzięki własnemu doświadczeniu egzystencjalnemu jest ich żywym świadkiem, a nieraz nawet stawał się ich ofiarą.

Ewa Kwiatkowska, Energia obrazu. Zródła i konteksty zwrotu ikonicznego, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2020. 

ewa


Patrycja Neumann, Arian R. Kowalski, Drogi ku Nieświadomości. Mit i medytacja w psychologii głębi, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2021

Neumann_Drogi-okl_prop-2_mNx22

Drogi ku Nieświadomości prowadzą poszukującego mądrości wędrowca oraz uwikłaną we współistnienie przeciwieństw psyche przez mityczne oraz mistyczne perspektywy Wschodu i Zachodu. Hermeneutyka orientalnych tekstów C.G. Junga ukazuje odbiorcy wartość dalekowschodnich ścieżek rozwoju duchowego (taoizm, buddyzm, indyjska joga), koncentrując jego uwagę na archetypowej relacji między ego a jaźnią, której doświadczenie prowokuje niezwykle istotne pytanie: jak za pomocą pojęć wyrazić to, co niemal niewyrażalne? Ponadto porównane zostają ujęcia mitu C.G. Junga i J. Hillmana, którzy rozumieją go jako ekspresję nieświadomości zbiorowej, a kulturę jako potencjalną przestrzeń uobecniania tego, co archetypowe. Prezentowana jest także problematyka jednostkowego doświadczenia mitu oraz uniwersalnego oddziaływania symboli, zarówno w psychoterapeutycznym wymiarze, jak i poza nim.


Eli Kramer, Intercultural Modes of Philosophy, Volume One: Principles to Guide Philosophical Community (Brill 2021)

coverimage_2021-08-06_21-29-59

Dr Eli Kramer opublikował pierwszy tom z serii Philosophy as a Way of Life, którą współredaguje w wydawnictwie Brill. Książka poświęcona jest, współcześnie zapomnianej, współnotowej formie filozofii. Autor przedstawia zespół metaetycznych zasad, które umożliwiają praktykowanie filozofii w taki sposób.

Więcej informacji na stronie wydawcy (w języku angielskim).


***

Prelekcje i wydarzenia organizowane przez Centrum Badań Interdyscyplinarnych i Filozofii Kultury

CBIFK-ELI-KRAMER-1


***

AIPCT

Serdecznie zapraszamy na Spring Creativity Conference. To trzecie wydarzenie z  corocznego cyklu, któremu patronują The Foundation for the Philosophy of Creativity oraz American Insitute for Philosophical & Cultural Thought. Organizatorem tegorocznej konferencji, która odbędzie się pod hasłem "Creativity and Culture", jest dr Eli Kramer z Zakładu Etyki, przy wsparciu finansowym Centrum Badań Interdyscyplinarnych i Filozofii Kultury. Wydarzenie odbędzie się online, 16 i 17 kwietnia 2021 roku. 

Link do strony konferencji


Sprawozdanie z konferencji (w języku angielskim): 

The Foundation for the Philosophy of Creativity and the American Institute for Philosophical and Cultural Thought recently held the Third Annual Spring Creativity Conference. Due to the pandemic, the conference was held on-line. This year’s theme was Creativity and Culture and was organized by Institute of Philosophy Faculty member Eli Kramer. This conference was also a part of an ongoing Polish American philosophical collaboration and was co-sponsored by the Centre for Philosophy of Culture. This year’s conference has been built upon contributions to the forthcoming volume, tentatively entitled Philosophy of Culture as Theory, Method, and Way of Life: Contemporary Reflections and Applications, eds.  Przemysław Bursztyka, Eli Kramer, Marcin Rychter, and Randall Auxier.

On the first day, Prof. Zofia Rosińska, began the conference with the essay “Dialectics of Creativity According to Władysław Stróżewski”. The aim of her lecture was to present Władysław Stróżewski’s analyses of the artistic process of creation.  Dr. Przemysław Bursztyka followed with an “Outline of an Apophatic Philosophy of Culture”. The aim of his talk was to provide an outline of an original (if not wholly novel) approach to how to philosophize on and through culture. Prof. Rudolf Makkreel ended the first day with his presentation, “How the Arts Reorient Experience and Recontextualize the World”. In this lecture he explored the question of “orientation” as it relates to art, using a hermeneutic and historical account of the role of art in culture from the time of Kant to the twentieth century with special attention to the contributions of Langer, Dilthey and Danto.

The second day began with the essay by Dr. Eli Kramer, “The Creative Virtues of Philosophy of Culture”. In this presentation, using Ernst Cassirer as a sage model, he explored three creative virtue symbols that he thinks can be drawn from his exemplary philosophy of culture practice: polyhistoria, humanitas, and phusiophilia. He was followed by Dr. Laura J. Mueller was her presentation entitled: “Modern Socratic Dialogue and Resilient Democracy: Creating the Clearing for an American Bildung”. Her lecture put forth Modern Socratic Dialogue as a pedagogical tool for cultivating an American Bildung, beginning with Michael Hogue’s work on “resilient democracy,” an associational ethos that is vulnerable and based on our lived uncertainty. The conference was brought to a close by Prof. Robert C. Neville’s lecture “Culture and Philosophy”. In the presentation he raised and provided some answers to the question “what do philosophy and culture have to do with one another?” 

For more on the conference, see: http://americanphilosophy.net/third-annual-spring-creativity-conference-creativity-and-culture-april-16-17-2021

The recordings can be viewed here: The recordings can be viewed here: https://www.youtube.com/channel/UCJ4Zx3xHG03WjiWiqdEoUIQ/videos


***

3th International Conference Modern Culture and Communication – Thought and Image

W dniach 18 – 20 października 2021 roku w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa Modern Culture and Communication – Thought and Image. Organizatorem konferencji był Instytut Filozofii UWr, Petersburski Uniwersytet Państwowy oraz Centrum Badań Interdyscyplinarnych i Wydawnictw Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

 Głównym przedmiotem obrad konferencyjnych była szeroko rozumiana kategoria obrazu oraz związki rozmaitych fenomenów obrazowości z wymiarem antropologicznym, kulturowym, etycznym, estetycznym oraz społeczno-politycznym. W konferencji  wzięli udział badacze z USA, Rosji, Indii i Polski.

Szczegółowy program konferencji.

plakat-MCC21-1