A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Aktualności > Nowa specjalność - studia nad religiami i dialogiem międzykulturowym


CIMG6879


Od roku akademickiego 2018-2019 na Uniwersytecie Wrocławskim startuje nowa specjalność, studia nad religiami i dialogiem międzykulturowym, w ramach stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku filozofia.  Oznacza to, że jej wyboru będą mogli dokonać tegoroczni kandydaci na studia.

Program specjalności przygotowywali filozofowie, socjolodzy i logicy, przy współpracy z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi, w odpowiedzi na globalne przemiany we współczesnej kulturze, w szczególności zaś - w sferze religii. Metapoziom analizy tych problemów, gwarantowany  przez główne działy filozofii (ontologia, epistemologia, etyka, estetyka), został pogłębiony o doświadczenie innych dyscyplin, co umożliwi tworzenie kompleksowych, teoretyczno-praktycznych, instrumentów związanych z dialogiem międzykulturowym i międzyreligijnym oraz procesem mediacji w konfliktach i sporach na tym tle.

Obok rozbudowanego bloku zajęć z filozofii religii, filozofii kultury oraz filozofii politycznej studiujący poznają podstawy głownych systemów religijnych (religie blisko- i dalekowschodnie, judaizm, chrześcijański Wschód i Zachód, islam). Studia wzbogacone są o praktyki, szeroki blok zajęć warsztatowych oraz moduły wybieralne.

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich) oraz pracy w zakresie określonym specjalnością (administracja rządowa i samorządowa, instytucje kultury, organizacje społeczne i polityczne, organizacje pomocowe, media itp.).

Więcej na temat specjalności  znajdziesz tutaj.