A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Aktualności > Interdyscyplinarna konferencja naukowa OKNO NA ŚWIAT - OKO NA ŚWIAT


okno-na-swiat-biale-512-1


INTERDYSCYPLINARNE KONFERENCJA NAUKOWA

OTWARTE SYSTEMY PROZDROWOTNE. PAMIĘCI PROF. JULIANA ALEKSANDROWICZA

OKNO NA ŚWIAT – OKO NA ŚWIAT

I edycja skierowana do wrocławskiego środowiska osób
z niepełnosprawnością wzroku
Wrocław, 09-10 marca 2020 r.Eksperci zdrowia publicznego podkreślają, że ochrona zdrowia i edukacja prozdrowotna ma w XXI wieku dla człowieka i jego rozwoju priorytetowe znaczenie. Zdrowie w szerokim rozumieniu tego słowa i edukacja prozdrowotna to najistotniejsze zagadnienia w każdym środowisku: jest ono podstawowym wskaźnikiem dobrobytu i dotyczy każdego człowieka. Dbałość władz administracyjnych o kondycję zdrowotną członków społeczności winna należeć do priorytetowych. Wrocław jest miastem, w którym zadania związane z troską o ochronę zdrowia i podnoszenia jakości życia są traktowane nadrzędnie. Świadczy o tym m.in. fakt powołania Akademii Ochrony Zdrowia przez władze Uniwersytetu Wrocławskiego; jako Spółka spin off, czyli jednostka powołana do transferu wiedzy i komunikacji interpersonalnej na polu nauki, dąży ona między innymi do rozwiązywania problemów społecznych i mediacji z grupami społecznymi, w których ujawniają się rozmaite dysfunkcje i patologie. Konferencja „Otwarte systemy prozdrowotne. Pamięci Profesora Juliana Aleksandrowicza” jest I edycją zaplanowanego cyklu konferencyjnego o tematyce z zakresu waleologii – interdyscyplinarnej nauki o zdrowiu. Konferencja upamiętnia dzieło Profesora Juliana Aleksandrowicza (1908-1988) – lekarza, humanisty i społecznika – którego z powodzeniem można uznać za protoplastę otwartych na przemiany cywilizacyjne systemów ochrony zdrowia. Planujemy podjąć problemy teoretyczne, dotyczące szerokiego kontekstu społecznego i środowiskowego, związanego z zagadnieniem zdrowia i dobrej jakości życia, a także: odnoszące się do praktyki codzienności konkretnych grup społecznych. Niniejsza edycja konferencji jest dedykowana osobom z dysfunkcjami wzroku.
Nasze konferencje mają wyjątkowy charakter – umożliwiają aktywne uczestnictwo w kształtowaniu środowiska społeczno-przyrodniczego, a takie jest przecież zadanie nauki: poznanie i w konsekwencji transformacja świata. Zapraszamy do udziału również ludzi młodych, kreatywnych – doktorantów i studentów, dla których nieobca jest myśl o uzdrawianiu tego, co chore, wzmacnianiu i potęgowaniu szeroko pojmowanego zdrowia, tak indywidualnego, jak i społecznego.


PROGRAM KONFERENCJI

09.03.2020 r. 16.00 – uroczyste otwarcie konferencji (ORATORIUM MARIANUM, Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego)

• Przedstawiciel Urzędu Miasta • Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy • JM Rektor UWr., prof. Adam Jezierski • Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, prof. Robert Wiszniowski • Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, prof. Karol Kiczka • Dyrektor Instytutu Filozofii, p.o. dyrektor dr Paweł Wróblewski 

• Prezes Akademii Ochrony Zdrowia przy UWr., dr Alina B. Jagiełłowicz (UWr) – wykład wprowadzający „Juliana Aleksandrowicza «otwarty system prozdrowotny»

09.03.2020 r. 16.30 – „Kanapa wspomnień”

[Prowadzi Henryk Mazurkiewicz (dziennikarz, krytyk teatralny, filozof )]

• spotkanie poświęcone Profesorowi Julianowi Aleksandrowiczowi (w debacie uczestniczą między innymi: prof. Maria Szyszkowska, prof. Andrzej Bałandynowicz, dr Ryszard Botwina)

_______________


10.03.2020 r. – sesje konferencji odbędą się w sali 204 D na II piętrze budynku D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr (ul. Uniwerystecka 22/26)
10.03.2020 r. 9.00 – wykład inauguracyjny

• prof. zw. dr hab. Jan Miodek (UWr) – „Słowo «zdrowie» w języku”

10.03.2020 r. 9.20 – I sesja plenarna 
• prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska (UW) – „Wieloznaczność wyrażenia «człowiek zdrowy»

• prof. UJK dr. hab. Anna Kieszkowska (UJK) – „Profilaktyka zdrowia w ujęciu Juliana Aleksandrowicza”

• prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz (SGGW)  – „Zdrowie w świetle prawa

• prof. UWr. dr hab. Artur Ławniczak (UWr) – „Konstytucja w Polsce wobec niepełnosprawności

Przerwa kawowa

10.03.2020 r. 11.00 – II sesja plenarna 

• prof. UWr. dr hab. Maria Kostyszak (UWr) „Etyka oparta na współpracy” 

• dr Ryszard Botwina (AWF Poznań) – „Współczesny kartezjański dualizm ciała i umysłu – empiryczna próba falsyfikacji (niepełnosprawni)” 

 dr Małgorzata Jedynak – „Terapeutyczna funkcja nauki języka angielskiego w kontekście ucznia z niepełnosprawnością wzrokową

• dr n. med. Wiesław Prastowski „Medycyna spersonalizowana” 

Przerwa kawowa

10.03.2020 r. 13.00 – III sesja plenarna 

• prof. UAM dr hab. Thuat Nguyen Chi – „Poglądy Buddyzmu na temat zdrowia

• mgr Arian Kowalski (doktorant WNS UWr) –„Widziane trzecim okiem – impresje dalekowschodnie

10.03.2020 r. 13.40 – spotkanie autorskie

PROMOCJA TOMU WIERSZY „LISTY NA STÓŁ” (J. Hajduga, A. B. Jagiełłowicz, Wydawnictwo AKADEMIA PIÓRA – AOZ przy UWr., Wrocław 2019)

 ks. Jerzy Hajduga i dr Alina B. Jagiełłowicz rozmawiają na temat: „Obecność dla… drugiego człowieka

Przerwa kawowa

10.03.2020 r. 14.30 – IV sesja plenarna 

• Stanisław Bodzicz (Agrapak Sp. z o. o.) – „Raport z badań dotyczących neuroprotekcyjnych oddziaływań preparatu Colostrum (handlowe nazwy COLOSTRUM ASP, COLOSTRUM PRP) na sferę psychiczną osób uprawiających sport, w zakresie ograniczania stresu oraz czynników prowadzących do depresji u osób narażonych na te uwarunkowania”

• Maciej Sadłacz (Zastępca dyrektora ds. marketingu usług urzędu, Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu)  –„Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych – oferta Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu”

• mgr Marcin Pleśniak (doktorant WPAiE UWr.) –„Spółdzielnia socjalna niewidomych

• Jerzy Ogonowski (Klub Inteligencji Niewidomej RP) – „Pokonać ograniczenia

• Halina Kuropatnicka-Salamon (DO ZLP, tłumaczka esperanto) – „Moje pasje – poezja i esperanto  ponad problemy

10.03.2020 r. 15.30 – dyskusja

[Prowadzi dr Ryszard Botwina]

10.03.2020 r. 16.15 – zakończenie konferencjiSZCZEGÓŁOWE INFORMACJE AKTUALIZUJEMY NA BIEŻĄCO NA STRONIE INTERNETOWEJ KONFERENCJI


____________________


Na stronie wykorzystywane są pliki cookies w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu oraz analizowania ruchu na stronie. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Więcej znajdziesz w Polityka prywatności

Rozumiem