A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Aktualności > Imagination between Art Science & the Social World - relacja z konferencji


IMGP1156


Międzynarodowa konferencja naukowa pod tytułem „Imagination between Art., Science & the Social World” została zorganizowana w dniach 8-10 maja 2018 r. w Szklarskiej Porębie przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego – Zakład Antropologii Filozoficznej reprezentowany przez prof. dra hab. J. Krasickiego i dr hab. I. Błocian, prof. UWr.

IMGP1190


Specjalnym gościem tego wydarzenia był prof. J.-J. Wunenburger, przewodniczący Międzynarodowego Towarzystwa Gastona Bachelarda (l'Association internationale Gaston Bachelard), doktor honorowy uniwersytetów w Bukareszcie i Krajowej, zastępca dyrektora Instytutu Badań Filozoficznych na Université Jean Moulin Lyon 3 (były prorektor ds. badań naukowych i wieloletni dziekan Wydziału Filozoficznego tej uczelni), założyciel Centre de Recherches sur l’Imaginaire 2 (CRI2i) na Uniwersytecie Burgundzkim, autor słynnej monografii „La vie des images, Une utopie de la raison, L’Imagination géopoïétique” (1995) i wielu innych uznanych w świecie prac z zakresu filozofii wyobraźni i filozofii obrazów.


IMGP1185

IMGP1228


Nie zabrakło także pozostających z Instytutem w niezwykle przyjacielskich stosunkach  znakomitych gości z Instytutu Filozofii Państwowego Uniwersytetu w Sankt Petersburgu: prof. B. Sokolova, kierownika Katedry Estetyki i Filozofii Kultury, autora „Local Humanities and Education in Front of the Third Millenium Challenges” (2016), prof. E. Ustugovej, dra A. Radeeva i wielu innych.


IMGP1235


W konferencji wzięli także udział pracownicy Instytutu Filozofii wraz z dyrektor dr hab. M. Kostyszak, prof. UWr, oraz doktorantami zrzeszonymi w Towarzystwie Bachelardowskim „Mythopoeia”. Inicjatywa naukowa została zrealizowana w ramach umowy bilateralnej między Uniwersytetem Wrocławskim oraz Państwowym Uniwersytetem w Sankt Petersburgu, przy aktywnym wsparciu Biura Współpracy Międzynarodowej oraz dziekana Wydziału Nauk Społecznych prof. dra hab. R. Wiszniowskiego.


PROGRAM KONFERENCJI

Wystąpienia konferencyjne zostały podzielone na kilka paneli:

  1. "About the Significance of the Imagination” – moderatorem była w nim prof. M. Kostyszak, a występowali w nim:

- prof. J.-J. Wunenburger, “Mytho-logiques du politique”;

- prof. B. Sokolov, “Logistics and Imagination”;

- prof. J. Krasicki, “Man, Philosophy and Imagination”.

  1. Imagination as a Tool of Philosophy”, który prowadził dr K. Morawski, występujący tu:

- dr hab. L. Kleszcz, prof. UWr, “Exercising of the Imagination”;

- dr hab. L. Shipovalova, “Imagination in Action. The Case of Historical Epistemology”;

- mgr K. Cekiera, “Imagination as a Philosophical Tool: Intuition, Thought Experiments, and Conceivability”.

  1. "Imagination – Society – Politics”, prowadzony przez prof. I. Błocian z występującymi:

- dr hab. M. Kostyszak, prof. UWr, "What Cinema  Develops Luce Irigaray’s Ideas of Democracy and Love?”;

- prof. E. Ustugova, “Symbolic Language of Style as an Aesthetic Bridge Between Mind, Art, and Social Life”;

- dr E. Stetsko,"Risk Analysis in the Process of Image Formation of the Eurasian Economic Union (EEU)”;

- mgr O. Davydova, “Image, Fact, Document: Towards the Un-Politics of Documentary”;

- dr K. Morawski, “The Political Power of Images: Revolutionary Imaginarium”.

  1. Imagination and Image in German Philosophy”, który prowadziła dr A. Olejarczyk, a referaty wygłosili:

- dr hab. L. Miodoński, prof. UWr, “Einbildung und Genie – die transzendentalen Konstellationen des nachkantischen Idealismus”;

- prof. N. Artemenko, “Some Remarks on Heidegger’s Interpretation of Kant’s  «Critique of Pure Reason»: The Problem of The Transcendental Power of The Imagination”;

- dr B. Trochimska-Kubacka, "Bild – Erkenntnis – Kunst: eine Einheit oder Widerspruch?".

  1. “Grasps of Imagery in French Philosophy”, prowadzony przez dra A. Radeeva, występujący:

- mgr K. Morawska, “Human Being and Image. Gaston Bachelard's    Philosophy: an Attempt of Anthropological Synthesis”;

-  dr A. Olejarczyk, “An Allegory and the Structure of Knowledge”;

- dr hab. I. Błocian, prof. UWr, “Three Unconsciousnesses: Freud, Bachelard and Deleuze – Guattari”.

  1. "Aesthetic Experience, Mimesis, Phantasia” –panel prowadzony przez prof. L. Kleszcza, z występującymi:

- dr A. Radeev, “Function and Role of Imagination in Aesthetic Experience”;

- prof. E. Makovetsky, “The Imaginary Speeches about the Imaginary Pictures: Mimesis and Fantasy in the Basis of Art”;

- dr Y. Maltseva, “Social Imaginary in the Soviet Art of the 20 th-30th: from Avant-Garde to Socialist Realism”.

***

Wystąpienia, z których każde stanowiło samoistną wartość, prowokowały do prowadzonych wartko dyskusji. Podczas konferencji operowano pięcioma językami: angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim i – oczywiście – polskim; często korzystano z symultanicznych tłumaczeń: na język rosyjski (prof. J. Krasicki), z języka francuskiego na język angielski  (prof. I. Błocian).


IMGP1249

IMGP1194


Intensywnym kontaktom naukowym sprzyjały krótkie i dłuższe spacery, dopisywała majowa pogoda, a również – naturalna i historyczna sceneria Szklarskiej Poręby. Uczestnicy konferencji, opowiadając się za kontynuacją dotychczasowej współpracy, wskazali na konieczność pogłębiania i poszerzenia kontaktów z innymi środowiskami akademickimi zza granicy zajmującymi się podobnymi  obszarami badawczymi.

Stroną organizacyjną konferencji zajmowali się: prof. I. Błocian i dr A. Radeev; pomagali przy niej również: dr K. Morawski (Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa), dr Anna Olejarczyk i mgr K. Morawska (Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego).


IMGP1184

IMGP1168

IMGP1167