A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Aktualności > Filozofowie w projekcie Instytutu im. Jerzego Grotowskiego

0UP19-20


Instytut im. Jerzego Grotowskiego w ramach Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań uruchomił w roku akademickim 2019/2020 kurs wiodący „Teatr dla filozofii – filozofia dla teatru”, który realizowany będzie przy współudziale filozofów z Uniwersytetu Wrocławskiego. Opiekę naukową nad przedsięwzięciem objął prof. dr hab. Dariusz Kosiński, zastępca dyrektora Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Kurs rozpocznie się panelem dyskusyjnym (8.11) z udziałem reżysera teatralnego Krzysztofa Garbaczewskiego i prof. Marii Kostyszak, która poprowadzi także pierwszy wykład w ramach kursu, zatytułowany „Nietzscheańska koncepcja źródeł twórczości artystycznej” (22.11). Nietzscheańsko-platońskimi rozważaniami nad figurą Sokratesa-performera podzieli się prof. Piotr Augustyniak, z kolei dr Piotr Martin zajmie się związkami filozofii i dramatu w kontekście „Poetyki” Arystotelesa. Dr Łucja Iwanczewska omówi koncepcję teatru przyszłości przez pryzmat performatywnej praktyki kulturowej, a prof. Leszek Kleszcz będzie analizował „teatr życia codziennego”. Podsumowaniem kursu będzie panel dyskusyjny w maju 2020 roku.


Szczegóły na stronie Instytutu Grotowskiego