A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Aktualności > Drzwi Otwarte w Instytucie Filozofii - relacja


W piątek, 13 kwietnia 2018 roku w ramach programu „Drzwi Otwartych” Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego specjalny program dla wszystkich zainteresowanych przygotowali na kierunku filozofia studenci, absolwenci i nauczyciele akademiccy. Tegoroczne motto „Drzwi Otwartych” brzmiało: „Studiuj filozofię: żyj świadomie, myśl wyraźnie, kochaj szczerze”. Gośćmi Instytutu Filozofii uczestniczącymi w warsztatach filozoficznych, panelu dyskusyjnym i grze improwizacyjnej byli uczniowie szkół podstawowych i liceów, ale także absolwenci innych kierunków poszukujący filozoficznego uzupełnienia swoich kompetencji. Do Wrocławia przyjechali z tej okazji wraz ze swymi nauczycielami uczniowie z zaprzyjaźnionego z Instytutem II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze.

Pierwszym punktem programu kierunkowego były interdyscyplinarne warsztaty „Filozof czyta Biblię”, podczas których dr hab. Jacek Zieliński (prodziekan WNS ds. kształcenia) i dr Paweł Wróblewski (wicedyrektor IF ds. dydaktycznych) z Zakładu Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej przedstawili antyczny warsztat interpretacji tekstu, który był stosowany w egzegezie biblijnej w czasach wczesnego chrześcijaństwa, następnie, wspólnie z uczestnikami, dokonali filozoficznej analizy pierwszego wersu z prologu do Ewangelii według św. Jana, koncentrując się na wieloznaczności istotnych dla filozofii i teologii greckich pojęć „logos” i „arche”.


29873005_806176359582183_7124060289857272575_o

IMG_3351-1

Panel dyskusyjny z udziałem publiczności skoncentrowany był z kolei na próbie odpowiedzi na kwestię: „Czy grozi nam zagłada świata?”. Argumenty przeciwko tezie przedstawiła dr hab. Maria Kostyszak, profesor w Zakładzie Etyki (dyrektor Instytutu Filozofii), zaś pozytywnej odpowiedzi podjął się udzielić prof. dr hab. Maciej Manikowski z Zakładu Antropologii Filozoficznej. Prof. Manikowski przekonywał, że największe możliwe zagrożenia związane są z tzw. efektem motyla, kiedy to niedostrzegalne bądź niewielkie przyczyny mogą w sferze pozornie z nimi nie związanej spowodować wręcz kosmiczne zmiany: jako przykład podał kryzys klimatyczny, ale także przemiany społeczne, ekonomiczne i religijne poprzedzające upadki wielkich cywilizacji. Prof. Kostyszak, zainspirowana filozofią Hanny Arendt, przywołała wizję rozwoju świata w oparciu o pozytywny rezonans między różnymi wymiarami jednej rzeczywistości. Jednocześnie uzasadniała postulat zniesienia rozbieżności na linii myślenie-działanie i nadanie obu tym sferom wymiaru krytycznego.


Image10-1

Trzeci punkt „Drzwi Otwartych”, gra improwizacyjna, był największym wyzwaniem dla wszystkich jego uczestników. Jego adresatami byli głównie najmłodsi goście Instytutu Filozofii – uczennice Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mariusza Zaruskiego we Wrocławiu: Alicja Wójcik, Zuzanna Lewkowska, Inga Niżańska, Oliwia Wróblewska, Olivia Karlińska, Anna Rink. Grę poprowadził ich nauczyciel Sebastian Wachowiak, absolwent prowadzonych na Uniwersytecie Wrocławskim studiów magisterskich z zakresu filozofii i pedagogiki. Gra edukacyjna „Mecz badmintona z filozofią Platona” zakładała współdziałanie w dwóch uzupełniających się porządkach, ruchu słowa i ciała, jako metaforze filozofii łączącej teorię z praktyką. Uczennice  wspólnie ze studentami dokonywały definicji toczącej się gry poprzez wylosowane pojęcia filozoficzne i stany emocjonalne (dobro, piękno, prawda, miłość, bojaźń, itp.).

Dzięki wysokiemu zaangażowaniu studentów działał także w Instytucie Filozofii punkt informacyjny.


IMG_20180413_131704317

Podziękowania

Dyrekcja Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego pragnie bardzo serdecznie podziękować studentom filozofii: Marcie Dziwer (w szczególności za prezentację kierunku podczas otwarcia „Drzwi Otwartych” WNS), Emilii Dźwigale, Justynie Gidzińskiej (zwłaszcza za serwis medialny), Maciejowi Hałapaczowi, Wojciechowi Kilanowi, Oliwii Kilijańskiej, Michalinie Koblańskiej, Arianowi Kowalskiemu, Marioli Kunovskiej, Adeli Limasiewicz, Amelii Płończak, Emanuelowi Walkowiakowi, Michałowi Witczakowi, Agnieszce Wróbel za współorganizację tegorocznej edycji „Drzwi Otwartych”.