A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Studia doktoranckie > Przewody doktorskie > Przewód doktorski Moniki Twardak


Temat:  Problem umysł-ciało i możliwość jego rozwiązania. Nowy misterianizm Colina McGinna”


Promotor: dr hab. Marek Magdziak, prof. nadzw. UWr
Streszczenie rozprawy doktorskiej: wersja polska
Streszczenie rozprawy doktorskiej: wersja angielska
Recenzje rozprawy doktorskiej:
Recenzja prof. dr hab. Roberta Piłata, prof. zw. UKSW
Recenzja dr hab. Damiana Leszczyńskiego, prof. nadzw. UWr
Harmonogram:
Wszczęcie przewodu doktorskiego: 27.06.2012 r.
Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 18.01.2017 r.
Publiczna obrona:  22.03.2017 r.

Nadanie stopnia doktora: 22.03.2017 r.


Dyrektor i Rada Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego informują, iż w dniu 22 marca 2017 r.  

odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Moniki Twardak, zakończona nadaniem stopnia doktora nauk humanistycznych.

 

Tytuł dysertacji:„Problem umysł-ciało i możliwość jego rozwiązania. Nowy misterianizm Colina McGinna”

Promotor: 

dr hab. Marek Magdziak, prof. nadzw. UWr

Recenzenci:

prof. dr hab. Robert Piłat, prof. zw. UKSW

dr hab. Damian Leszczyński, prof. nadzw. UWr