A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Studia dzienne > Powinności studentów WNS w zakresie dokumentacji przebiegu studiów w USOSweb w semestrze zimowym 2018/2019

Pismo okólne nr 2
Prodziekana ds. kształcenia
Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 21 stycznia 2019 r.

określające powinności studentów Wydziału Nauk Społecznych w zakresie dokumentacji przebiegu studiów w USOSweb w semestrze zimowym 2018/2019.
Na podstawie Zarządzenia Nr 56/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów w systemie USOS, studenci zobowiązani są do:
  1. Sprawdzania bez zbędnej zwłoki na swoim koncie indywidualnym w USOSweb uzyskanej oceny (lub jej braku) z określonych zajęć (ćwiczeń, egzaminu, wykładu niekończącego się egzaminem, etc.), wprowadzonej przez prowadzącego dane zajęcia do systemu USOS.
  2. Zgłaszania ewentualnych uwag i zastrzeżeń w zakresie uzyskanej oceny (lub jej braku) w  formie pisemnej (podanie lub e-mail), bezpośrednio do prowadzącego wpisującego oceny z danych zajęć do USOS, najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty zamknięcia protokołu.
 Niezgłoszenie przez studenta uwag i zastrzeżeń w zakresie uzyskanej oceny (w tym braku oceny) na zasadach ustalonych powyżej oznacza brak jakichkolwiek uwag i zastrzeżeń do oceny (w tym braku oceny) odnotowanej w USOS.
Terminy zamknięcia protokołów w semestrze zimowym 2018/2019:
             I termin – do dnia 13.02.2019 r.
            II termin – do dnia 20.02.2019 r.
  1. Uzyskiwania wpisów ocen z poszczególnych przedmiotów w karcie okresowych osiągnięć.
  2. Złożenia w dziekanacie karty okresowych osiągnięć z wymaganymi wpisami, najpóźniej w terminie 3 dni od zakończenia sesji poprawkowej, tj. do dnia 23.02.2019 r.
  3. Wypełnienia ankiet ewaluacyjnych procesu dydaktycznego.                        
                                                                       Prodziekan ds. kształcenia
                                                                      Wydziału Nauk Społecznych                                                                  
                                                                         dr hab. Jacek Zieliński