A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Studia dzienne > Powinności Studentów Wydziału Nauk Społecznych w zakresie dokumentacji przebiegu studiów w USOSweb w semestrze letnim 2017/2018.

Pismo okólne nr 5

Prodziekana ds. kształcenia

Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

z dnia 25 maja 2018 r.


określające powinności Studentów Wydziału Nauk Społecznych w zakresie dokumentacji przebiegu studiów w USOSweb w semestrze letnim 2017/2018.

Na podstawie Zarządzenia Nr 56/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów w systemie USOS, studenci zobowiązani są do:

  1. Sprawdzania bez zbędnej zwłoki na swoim koncie indywidualnym w USOSweb uzyskanej oceny (lub jej braku) z określonych zajęć (ćwiczeń, egzaminu, wykładu niekończącego się egzaminem, etc.), wprowadzonej przez prowadzącego dane zajęcia do systemu USOS.
  2. Zgłaszania ewentualnych uwag i zastrzeżeń w zakresie uzyskanej oceny (lub jej braku) w  formie pisemnej (podanie lub e-mail), bezpośrednio do prowadzącego wpisującego oceny z danych zajęć do USOS, najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty zamknięcia protokołu.

 Niezgłoszenie przez studenta uwag i zastrzeżeń w zakresie uzyskanej oceny (w tym braku oceny) na zasadach ustalonych powyżej oznacza brak jakichkolwiek uwag i zastrzeżeń do oceny (w tym braku oceny) odnotowanej w USOS.

Terminy zamknięcia protokołów w semestrze letnim 2017/2018:

          sesja egzaminacyjna (I termin) – do dnia 01.07.2018 r.

          sesja poprawkowa (II termin) – do dnia 10.09.2018 r.

  1. Uzyskiwania wpisów ocen z poszczególnych przedmiotów w karcie okresowych osiągnięć.
  2. Złożenia w dziekanacie karty okresowych osiągnięć z wymaganymi wpisami, najpóźniej w terminie 3 dni od zakończenia sesji poprawkowej, tj. do dnia 13.09.2018 r.


Prodziekan ds. kształcenia

    Wydziału Nauk Społecznych

                                                                           

dr hab. Jacek Zieliński