A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Rekrutacja


2_Uniwersytet-Wroclawski_logotyp_Pl_2018-03-29_18-04-08


Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ma zaszczyt przedstawić listy przyjętych na studia na rok akademicki 2018/2019 na kierunku filozofia:


STACJONARNE 

I stopnia (licencjackie) 

lista_przyjeci_lic_stacjonarne (PDF / 30.12 kb)

lista_przyjeci_lic_stacjonarne_II_nabor (PDF / 27.06 kb)

II stopnia (magisterskie)

lista_przyjeci_mgr_stacjonarne (PDF / 26.55 kb)


ZAOCZNE

I stopnia (licencjackie)

lista_przyjeci_lic_zaoczne (PDF / 29.39 kb)

II stopnia (magisterskie)

lista_przyjeci_mgr_zaoczne (PDF / 25.72 kb)


Składamy serdeczne gratulacje nowym członkom naszej społeczności akademickiej!


zestawienie_rekrutacji

Kolejki_do_autobusow_Warszawa_lata_60


2_Uniwersytet-Wroclawski_logotyp_Plpage1-horz


NOWA SPECJALNOŚĆ NA STUDIACH MAGISTERSKICH!


Uwaga, kandydaci na stacjonarne studia magisterskie w roku akademickim 2019/2020!

Zapraszamy do studiowania filozofii na nowoutworzonej specjalności!


Celem specjalności studia nad religiami i dialogiem międzykulturowym jest zdobycie rozbudowanej i pogłębionej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie filozofii religii, filozofii kultury, filozofii politycznej, a także – zasad i składników postępowania mediacyjnego oraz mechanizmów powstawania, eskalacji i alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów i sporów na tle kulturowym oraz religijnym.

Program kształcenia został przygotowany przez filozofów, socjologów i logików przy współpracy z administracją państwową oraz organizacjami pozarządowymi. Praktyczne kompetencje mediatora formowane są w ramach włączonych do programu specjalności praktyk studenckich. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich) oraz pracy w zakresie określonym specjalnością (administracja rządowa i samorządowa, instytucje kultury, organizacje społeczne i polityczne, organizacje pomocowe, media itp.).

Wybór specjalności: zainteresowani wyborem specjalności dokonują rejestracji na studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) na kierunku filozofia; wybór następuje w wyniku złożenia deklaracji na formularzu dostępnym w Komisji Rekrutacyjnej przy składaniu dokumentów wymaganych tokiem postępowania rekrutacyjnego.


Pobierz ulotkę o naszym kierunku:

 Ulotka_Filozofia (PDF / 385.80 kb)

___________________________________________________________Filozofia_Sowa_Rekrutacyjna_6m9k6z.jpg

Serdecznie dziękujemy Pani Paulinie Mager - absolwentce Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, gdzie uzyskała dyplom w pracowni rysunku zawodowego prof. Eugeniusza Geta-Stankiewicza, autorce wielu wystaw autorskich i zbiorowych w kraju oraz za granicą, za użyczenie jednej z jej wspaniałych prac do promocji studiowania filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim!

OPIS KIERUNKU

Ten kierunek nauczy Cię stawiania pytań i formułowania odpowiedzi, logicznego i ścisłego myślenia, określania własnego stanowiska, racjonalnej argumentacji, krytycznej analizy rzeczywistości. Podczas studiów poznasz zagadnienia historii filozofii, logiki i etyki. Nabędziesz umiejętności praktycznego rozumienia i interpretacji tekstów – nie tylko filozoficznych. Poznasz specyfikę filozofii i jej miejsce w kulturze oraz jej odrębność od nauki, religii, sztuki i potocznego myślenia. Pomimo tego, że studia filozoficzne nie przygotowują do pracy w konkretnym zawodzie, to zestaw cech i kompetencji, jakie będziesz posiadać po studiach, umożliwi Ci swobodne poruszanie się na rynku pracy. Umiejętność krytycznego myślenia, analizowania faktów, rozwiązywania problemów i wyciągania właściwych wniosków pozwolą Ci podjąć pracę praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki. Absolwenci bardzo często znajdują pracę w mediach, instytucjach kultury czy jako specjaliści ds. wizerunku i public relations.

Studia filozoficzne prowadzone są w trybie stacjonarnym: I stopnia (3 letnie studia licencjackie) oraz II stopnia (2 letnie magisterskie). W trybie stacjonarnym prowadzona jest także specjalność filozofia/komunikacja społeczna, otwarta dla kandydatów z dyplomem licencjackim dowolnego kierunku studiów. Studia filozoficzne (I i II stopnia) prowadzone są również w trybie niestacjonarnym (zaocznym).

Duża część zajęć jest wybierana przez studentów wedle ich indywidualnych zainteresowań; istnieje również możliwość studiowania dwóch kierunków równolegle lub odbywania studiów według indywidualnego programu, a także uzupełnianie edukacji w ramach programu zagranicznej wymiany studentów Erasmus+ i MOST.

Instytut Filozofii znajduje się w na terenie nowoczesnego kampusu uniwersyteckiego. Studenci mogą wzbogacać wiedzę filozoficzną działając w Kołach Naukowych, w organizowaniu konferencji i sympozjów, brać aktywny udział w wykładach Wrocławskiej Wszechnicy Filozoficznej, realizować pod opieką pracowników naukowych własne projekty badawcze, prowadzić wykłady i warsztaty w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, a także uczestniczyć w organizowanych przez Instytut konferencjach i sympozjach, takich jak, przygotowywana wspólnie z Politechniką Wrocławską cykliczna konferencja międzynarodowa „Granice nauki”.

Celem kształcenia na kierunku jest wykształcenie absolwentów posiadających ogólną wiedzę filozoficzną i metafilozoficzną, w zakresie głównych dyscyplin filozoficznych (ontologii, epistemologii, antropologii, etyki, logiki, estetyki, filozofii polityki) oraz dyscyplin, których przedmiotem jest filozofia (np. historia filozofii, metodologia nauk), a także umiejętność zdobywania, gromadzenia i samodzielnego analizowania tej wiedzy oraz formułowania własnego stanowiska w zakresie podstawowych problemów filozoficznych, popartego poprawnie skonstruowanymi argumentami.

Filozofia stara się dostarczyć obiektywnej i zarazem najogólniejszej wiedzy o świecie, wyposażając w narzędzia potrzebne do analizy rzeczywistości we wszelkich jej przejawach. Pod tym względem jest wyjątkowym typem wiedzy, wykraczając zarówno poza standardowe nauki przyrodnicze, humanistyczne i społeczne, jak i poza religię i sztukę. Jako krytyczna refleksja nad rzeczywistością, a także nad naszą wiedzą o niej, filozofia uczy analitycznego i kreatywnego myślenia, dostarczając umiejętności niezbędnych w każdym zawodzie. Dlatego też studia filozoficzne są wyjątkowe, ale też wymagające, z uwagi bowiem na wszechstronność badań filozoficznych, mają charakter interdyscyplinarny.

Filozofię mogą studiować zarówno osoby o zainteresowaniach humanistycznych, jak i przyrodoznawczo-matematycznych. Filozofia to kierunek przeznaczony dla osób ambitnych i nie bojących się wyzwań intelektualnych, dla tych, którzy poszukują odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące nas samych i otaczającego nas świata.

2132Kolejka20do20sklepu20nabialowego20przy20ul20120Maja20w20Gostyniu20grudzien20197720r