A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
Przejdź do wyszukiwarki

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Terminarz wypełniania i zatwierdzania protokołów w systemie USOS

Pismo okólne nr 6

Prodziekana ds. kształcenia Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

z dnia 15 maja 2017 r.

 

określające terminarz wypełniania przez Pracowników naukowo-dydaktycznych prowadzących zajęcia na Wydziale Nauk Społecznych w semestrze letnim 2016/2017 powinności w zakresie dokumentacji przebiegu studiów w USOS. 

Na podstawie Zarządzenia Nr 56/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów w systemie USOS, wprowadzam następujący terminarz wypełniania protokołów zaliczeniowych i egzaminacyjnych w systemie USOSweb przez Pracowników naukowo–dydaktycznych prowadzących zajęcia w semestrze letnim 2016/2017: 

Zobowiązuję również Pracowników naukowo–dydaktycznych do ogłoszenia studentom, przed rozpoczęciem wpisywania ocen do protokołów, terminu i miejsca przyjmowania ewentualnych uwag i zastrzeżeń do wprowadzonych do USOS ocen, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni roboczych od zamknięcia odpowiedniego protokołu.

Studenci zobowiązani są do zgłaszania u Pracowników naukowo – dydaktycznych prowadzących zajęcia pisemnej reklamacji (podanie lub e-mail) co do uzyskanej oceny w USOSweb (lub jej braku), w terminie 3 dni roboczych od daty zamknięcia protokołu.

Uwzględnione reklamacje należy wprowadzić do protokołu, a w przypadku, gdy protokół został już zamknięty, zmiany ocen należy zgłosić w formie pisemnej we właściwym dziekanacie w terminie 3 dni roboczych od daty zamknięcia protokołu. 

Protokoły z wpisanymi ocenami należy wydrukować, podpisać (jeden czytelny podpis w stopce strony)

i przekazać do Dziekanatu WNS, najpóźniej w terminie 3 dni od daty wypełnienia i zatwierdzenia w systemie.

                                                  

Prodziekan ds. kształcenia

Wydziału Nauk Społecznych

                                                                           

dr hab. Jacek Zieliński